Tentakel

De 6 kan söka om kompletterande rambidrag

Följande sex svenska unga forskare kan ansöka om det kompletterande rambidraget från Vetenskapsrådet eftersom de gick miste om ERC Starting Grant i den benhårda konkurrensen:

Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet (Life Science)
Anna Krook, Karolinska institutet (Life Science)
Jonas Larsson, Lunds universitet (Life Science)
Jonas Muhr, Karolinska institutet (Life Science)
Qiang Pan Hammarström, Karolinska institutet (Life Science)
Nathaniel Robinson, Linköpings universitet (Physical and Engineering)


Datum: 2008-06-30
Skriv ut