Vetenskapsrådet
"Ibland tror jag att det säkraste beviset för att intelligenta varelser existerar någonstans i universum är att ingen av dem försökt kontakta oss."
- Kalle & Hobbe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juli 2008 Nr 6

En varm sommar och en het höst...

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Meteorologerna har lovat en varm fortsättning på sommaren. Om det här året blir en fortsättning på den globala uppvärmningen återstår ännu att se, men att det arktiska istäcket minskar i en oroande takt torde vara helt klart.

Det är också klart att vår kunskap om klimatsystemets dynamik ännu är bristfällig. Hur mycket bör då staten styra inriktningen på forskningen genom riktade satsningar på strategiska forskningsområden, såsom klimatforskning?

Hoppas på bra balans

Ja, frågan är högaktuell inför höstens forskningsproposition och vi får hoppas att man hittar en bra balans mellan strategiska satsningsområden, ny infrastruktur och den forskarinitierade forskningen. I detta frågekomplex ligger förstås också frågan om hur universiteten ska tillföras nya fakultetsmedel på ett sätt som bäst gynnar kvalitetsutvecklingen av svensk forskning.

Som en något parentetisk del av detta har universiteten också framfört önskemål om en bättre täckning av indirekta kostnader, det vill säga högre "overhead" på externa medel. Ett enkelt sätt för staten att stärka universitetens fakultetsmedel på ett kvalitetsdrivande sätt vore att ge de statliga finansiärerna medel för att kunna höja nuvarande overheadpåslag från 35 procent till det av universiteten önskade cirka 50 procent.

Spännande läsår

De nyss utdelade Linnébidragen ger stöd till forskning som har chans att vara långsiktig och vi får hoppas att många nya spännande grepp tas inom ramen för de 10-åriga bidragen. En aktuell fråga är förstås om det finns plats för ytterligare utlysningar av Linnémedel parallellt med nya fakultetsmedel utdelade i kvalitetskonkurrens.

Ja, frågorna är många och vi kan se fram emot ett ovanligt spännande kommande läsår för den akademiska världen.

Ha en skön sommar och för alla Vetenskapsrådets granskare önskas en skön sommar med intressant läsning av nya ansökningar!

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2008-06-30
Skriv ut
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.