Vetenskapsrådet
"Ibland tror jag att det säkraste beviset för att intelligenta varelser existerar någonstans i universum är att ingen av dem försökt kontakta oss."
- Kalle & Hobbe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juli 2008 Nr 6

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Svar: OA-publicering måste vara möjlig innan krav införs

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Håkan Billig menar att parallellpublicering måste vara möjlig vid alla lärosäten innan Vetenskapsrådet ställer krav.

DEBATT
Open Access, OA, är ett viktigt led i arbetet med att forskningsresultat ska komma det omgivande samhället, näringsliv och industri och, inte minst, skattebetalarna till godo. Det är en internationell fråga och Sverige har genom Vetenskapsrådet, VR och SUHF skrivit under Berlindeklarationenlänk till annan webbplats.

Efter undertecknandet 2005 har vi, andra forskningsfinansiärer, representanter för universitet och högskolor samt bibliotekarier diskuterat hur vi ska leva upp till deklarationen som är en internationell överenskommelse och därför kräver nationella anpassningar och nationella avtal. Man kan – som debattörerna i förra numret av Tentakelöppnas i nytt fönster gör – tycka att det tar för lång tid, men till exempel reglerna från NIH som lyfts fram gäller från i år och har debatterats i flera omgångar och efter invändningar från kongressen. Hur de svenska reglerna för OA ska utformas är med andra ord varken en liten eller enkel fråga.

Forskare, universitetsbibliotek och allmänhet har alla att vinna på fri tillgång på vetenskaplig information. Det som har finansierats via allmänna medel ska komma så många som möjligt till gagn, nationellt men också internationellt. Det är också en rättvisefråga att vi gör våra forskningsresultat tillgängliga för att också kunna ta del av andras resultat.
 

Parallell-publicering måste vara möjlig

Vetenskapsrådets utgångspunkt är att innan vi inför krav på publicering i Open Access- tidskrifter eller parallellpublicering i öppna universitetsarkiv i våra kontraktsvillkor, så måste det vara möjligt att parallellpublicera på samtliga universitet och högskolor som har forskare med forskningsanslag från rådet. Det är det inte idag. Så sent som i maj meddelade företrädaren för universitet och högskolor, SUHF att möjligheten till parallellpublicering "är god, om än inte fullständig". Förfrågan till några av de större universiteten som enligt SUHF:s sammanställning skulle ha möjlighet till parallellpublicering meddelar att de är under utveckling och blir offentliga så snart de uppfyller deras krav på användarvänlighet och tillgänglighet på det publicerade materialet.
 
Det andra problemet rör upphovsrättslagarna. Innan vi inför kraven på OA-publicering måste den juridiska situationen analyseras. Bland annat hör lärarundantaget och delar av den svenska högskoleförordningen till unika svenska förutsättningar som gör att det inte bara går att kopiera andra länders avtal. I samarbetsorganisationen "Openaccess.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" driver Vetenskapsrsådet tillsammans med ett antal universitet och andra finansiärer under ledning av Kungliga biblioteket, projektet "Upphovsrätt i ny publiceringsmiljö" vid Lunds Universitet. En första rapport väntas i höst. Ett exempel på hur juridiken kan utgöra begränsningar är just NIH:s beslut. Finansiärens krav är att vetenskapliga artiklar, som är ett resultat av finansiering från NIH, ska göras fritt tillgängliga inom sex månader efter publicering, förutsatt att det inte står i strid mot den amerikanska upphovsrättslagstiftningen.

Diskussion om kontraktsvillkor

Vetenskapsrådets styrelse har tidigare haft uppe frågan om OA och kontraktsreglerna, senast vid sitt junimöte. Styrelsen avser att ta upp frågan om att införa OA som ett kontraktsvillkor igen för diskussion så snart det finns praktiska möjligheter till parallellpublicering vid alla högskolor och universitet samt när svenska upphovsrättsliga lagstiftningen är analyserad i förhållande till OA och andra lagar och förordningar som är relevanta för forskning på svenska högskolor och universitet.
 
Debattörerna anser att de svenska forskningsråden har varit passiva, i synnerhet Vetenskaprådet. Så vitt jag vet är vi det enda forskningsrådet i Sverige som skrivit på Berlindeklarationen, vi har en arbetsplan, vi utreder frågan och kommer att införa regler så snart dessa kan formuleras utan att forskarna begränsas i sin verksamhet eller bryter mot svensk lagar och förordningar.
 
Viktigt att komma ihåg när frågan debatteras, är att det inte finns några restriktioner i våra forskningsanslag för den som redan idag vill publicera i OA-publikationer eller i öppna universitetsarkiv. Det som saknas är formella kontraktsvillkor. 

Håkan Billig
Huvudsekreterare i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och ledamot i styrgruppen för "OpenAccess.se".

Datum: 2008-06-30
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.