Vetenskapsrådet
"Ibland tror jag att det säkraste beviset för att intelligenta varelser existerar någonstans i universum är att ingen av dem försökt kontakta oss."
- Kalle & Hobbe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juli 2008 Nr 6

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Vill regeringen kasta bort en teknisk högskola?

<span class="bldtextfoto">Foto: Högskolan i Jönköping</span>Peter Olsson, vd för Tekniska högskolan i Jönköping som riskeras att avvecklas i brist på statliga pengar.

DEBATT
Forskningen på Tekniska högskolan i Jönköping är uppbyggd med hjälp av en tillfällig forskningsfond, finansierad av näringsliv och andra icke-statliga aktörer.
Nu håller dessa pengar på att ta slut, och vi har fortfarande inte fått besked från regeringen om fasta forskningsresurser.
Vill man verkligen kasta bort en färdig företagsinriktad teknisk högskola?

En liten bakgrund: Stiftelsen Högskolan i Jönköping (HJ) består av fyra fackhögskolor: Tekniska högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Internationella Handelshögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation och sedan 2001 Hälsohögskolan, som tidigare hade landstinget som huvudman.

Stiftelsen bildades 1994 efter beslut i Sveriges Riksdag och under den borgerliga regeringen. Samtidigt blev Chalmers i Göteborg stiftelsehögskola.

Tanken med ombildningen var att stiftelsehögskolorna skulle få mer frihet och bättre förutsättningar att agera än de statliga högskolorna, och dessutom kunna utgöra förebild för utvecklingen av den svenska högskolan.  

Internationella Handelshögskolan fick i ett tidigt skede fasta forskningsresurser i fyra ämnen och 2004 fick HJ i sin helhet det humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Nu saknades en enda pusselbit, det tekniska vetenskapsområdet.

En stiftelsehögskola ska agera självständigt

Eftersom både små, medelstora och ett och annat större företag såg behovet av småföretagsnära teknisk forskning, för att säkra svensk tillverkande industris konkurrenskraft, bildades en förening och en forskningsfond. Trettionio privata företag, stiftelser och branschföreningar såväl nationellt som regionalt har bidragit till fonden. Därtill kommer samtliga kommuner i Jönköpings län, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget som gemensamt matchar det privata näringslivets bidrag tillsammans med Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Forskningsfonden sträcker sig till 2009.

Forskningskapacitetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Tekniska högskolan i Jönköping är tills idag i huvudsak uppbyggd med medel från icke statliga aktörer, och externfinansieringsgraden är cirka 85 procent. Utan att vänta på godkännade från den dåvarande socialdemokratiska regeringen, som inte ville svara på frågan om forskningsmedel och vetenskapsområde, agerade HJ självständigt som en stiftelsehögskola ska göra. I kraft av långsiktiga avtal med Chalmers och KTH om ett nära samarbete skapades lösningar för teknisk forskarutbildning i Jönköping. Sedan tidigare finns det också ett samarbete med Linköpings tekniska högskola.

Tystnad från regeringen

Nu kunde man tro att även om den socialdemokratiska regeringen inte kunde ge besked, så borde väl en regering av samma färg som den som en gång skapade HJ inte vila på hanen, i synnerhet som den gått till val på vikten av de små och medelstora företagens väl.

Men trots påminnelser i form av motioner, skrivelser till departementet, diskussioner också med andra departement, så händer i det närmaste ingenting. Och problemet är nu att den fond som byggt den småföretagsinriktade forskningen i Jönköping aldrig var tänkt att göra mer än att just bygga upp.  

Fonden har i väntan på den nuvarande regeringens tillträde förlängts en gång, men nu går den mot sitt slut.

Får vi inte besked i höstens budgetproposition, så måste jag börja avveckla det som näringslivet och andra ickestatliga aktörer byggt upp. Vilken kapitalförstöring regeringen då gör sig skyldig till, och vad det säger om regeringens syn på behovsinriktad forskning kan man lätt inse. 

Så om den borgerliga regeringen inte vill ge besked förrän i den avlägsna forsknings- och innovationspropositionen, som inte kommer att ha någon verkan förrän om några år, så är det detsamma som ett "nej tack"! Undrar om något annat land vill ha en färdig småföretagsinriktad teknisk högskola, vars uppbyggnad bekostats av icke-statliga aktörer. För det är väl bara i Sverige en borgerlig, företagarvänlig regering kan kasta bort en sådan gåva?

Peter Olsson
Vd Tekniska högskolan i Jönköping

Datum: 2008-06-30
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.