Tentakel

Här är alla 20 Linnéstöd

Chalmers tekniska högskola:

 • Centre for Bio-inspired Supramolecular Function and Design. Beviljat belopp: 70 miljoner kronor. Koordinator: Bengt Nordén.

Göteborgs universitet:

 • Evolution i marina miljöer/Adaptation to changing marine environments, ACME – an integrated research program in marine evolutionary biology. Beviljat belopp: 77, 5 miljoner kronor (Formas 25 + VR 52,5 ). Koordinator: Kerstin Johannesson.

Karolinska institutet:

 • Förnyelse av celler hos människa och dess förändring vid sjukdom/ The Human Regenerative Map. Beviljat belopp: 60 miljoner kronor (varav 10 miljoner till Uppsala universitet). Koordinator: Jonas Frisén.  
 • Individualized prediction and prevention of breast and prostate cancer. Beviljat belopp: 95 miljoner kronor. Koordinator: Henrik Grönberg.
 • Center for Research on Inflammation and Cardiovascular Disease. Beviljat belopp: 90 miljoner kronor. Koordinator: Göran Hansson.

Kungl tekniska högskolan:

 • Avancerad optik och fotonik/Advanced optics and photonics. Beviljat belopp: 90 miljoner kronor. Koordinator: Gunnar Björk.

Linköpings universitet:

 • Control, Autonomy, and Decision-making in Complex Systems, CADICS. Beviljat belopp: 55 miljoner kronor. Koordinator: Lennart Ljung.
 • Linneus Centre for Research on Haearing and Deafness, HEAD: Excellence in the field of Cognitive Hearing Science. Beviljat belopp: 50 miljoner kronor. Koordinator: Jerker Rönnberg.  

Lunds universitet:

 • Bagadilico – nya terapier för sjukdomar i basala ganglierna. Beviljat belopp: 75 miljoner kronor. Koordinator: Patrik Brundin.  
 • Styrning av komplexa tekniska system/Controlling Complex Engineering Systems. Beviljat belopp: 75 miljoner kronor. Koordinator: Anders Rantzer.
 • Centrum för Migrationsbiologi/Snail and Swift: Evolution and Ecology of Animal Mobility. A centre for Animal Movement Research at LundUniversity. Beviljat belopp: 50 miljoner kronor. Koordinator: Susanne Åkesson.  
 • Thinking in Time: Cognition, Communication and learning. Beviljat belopp: 75 miljoner kronor. Koordinator: Peter Gärdenfors.
 • LUCID – LundUniversity Centre of Excellence for integration of social and natural dimensions of sustainability. Beviljat belopp: 75 miljoner kronor. Koordinator: Lennart Olsson.
 • Lund Centre for studies of Carbon Cycle and Climate Interaction, LUCC. Beviljat belopp: 50 miljoner kronor. Koordinator: Anders Lindroth.

Stockholms universitet:

 • Socialpolitik, välfärd och familjedynamik i Europa/Linnaeus Centre on Social Policy and Family Dynamics in Europe. Beviljat belopp: 69,9 miljoner kronor. Koordinator: Elizabeth Thomson.
 • The CosmoParticle Collaboration, CPC. Beviljat belopp: 70 miljoner kronor. Koordinator: Lars Bergström.

Umeå universitet:

 • Umeå Centre for Microbial Research Linnaeus Program. Beviljat belopp: 90 miljoner kronor. Koordinator: Bernt Eric Uhlin.

Uppsala universitet

 • Religion som samhällsfaktor – aktuella utmaningar för demokrati och rättssamhälle/The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy. Beviljat belopp: 50 miljoner kronor. Koordinator: Anders Bäckström.
 • UPMARC – Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center. Beviljat belopp: 62 miljoner kronor. Koordinator: Bengt Jonsson.
 • The Genomics of Phenotypic Diversity in Natural Populations. Beviljat belopp: 62 miljoner kronor. Koordinator: Hans Ellegren.

Fotnot: Det beviljade beloppet gäller för upp till tio år. Efter två år förlängs finansieringen efter en utvärdering.
 


Datum: 2008-06-30
Skriv ut