Tentakel

En miljö riskerar att få Linnéstödet indraget

De 20 Linnéstöd som beviljades 2006 har just utvärderats.
En av forskningsmiljöerna är i farozonen. Om inte utvärderingspanelens synpunkter åtgärdats före 1 januari 2009, kommer Linnéstödet att dras ner.
 
Under våren har de 20 påbörjade Linnéprojektenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som finansieras av Vetenskapsrådet och Formas med motfinansiering av lärosätena, utvärderats av en internationell expertpanel.
Linnéstödet ges för upp till 10 år, i tre perioder om två, fyra och fyra år, med tre värderingstillfällen.
Efter varje utvärdering kan den årliga utbetalningen öka eller minska med 20 procent.

Efter denna första utvärdering, som gäller organisation, samarbete och ledarskap i förhållande till högskolans åtagande, får 19 forskningsmiljöer fortsatt medel, medan en miljö får nerdraget Linnéstöd om inte synpunkterna åtgärdas.

En utförlig rapport med utlåtande om varje miljö publiceras i en rapport i höst.


Datum: 2008-06-30
Skriv ut