Vetenskapsrådet
"Kunskap är inte kunskap förrän någon vet att man vet."
- Lucilius
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2008 Nr 5

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Över 2 000 söker ERC-pengar

<span class="bldtextfoto">Foto: Eva Barkeman</span> – Det är svårt att hitta kvinnor till bedömningpanelerna. De tackar nej oftare än män eftersom de som finns är så överutnyttjade, berättar Carl-Henrik Heldin på ERC.

2 146 ansökningar har kommit in i ERC:s andra utlysning Advanced Investigator Grant.
Av dem var 997 inom "Physical Sciences and Engineering" och 766 inom Life Sciences and Medicine.
Ansökan är uppdelad i två delar. Nu arbetar de 25 panelernalänk till annan webbplats, med att bedöma de huvudsökandes vetenskapliga excellens och meriter. Även värdinstitutionen samt projektets kvalitet och originalitet kommer att bedömas.

Alla sökanden förväntas ha ett utomordentligt "10 year track record" samt en väldokumenterad "leadership profile". De sökande som passerar en i förväg definierad kvalitetströskel kommer att få sina fullständiga ansökningar granskade (del 2 av ansökan).
 
Syftet är att stödja "excellent and innovative research" utförd eller ledd av etablerade och världsledande forskningsledare.

Nydanande forskning

– ERC ska stå för nydanande forskning, inte mer av samma sak, säger Carl-Henrik Heldin som är en av 22 ledamöter i ERC:s vetenskapliga råd, Scientific Council.

– Det finns inga öronmärkta pengar i programmet, utan alla projekt ska vara forskarinitierade. Kvalitet och originalitet är enda kriteriet.

Anslagen kommer att vara i storleksordningen 100 000 - 500 000 Euro per år under upp till 5 år). (Två tredjedelar av ERC:s totala budget går till Advanced Grants och en tredjedel till Starting Grants). 20 procent går till overhead.

Restriktioner

Beslut tas i höst av Scientific Council, som går på panelernas förslag.

På grund av söktrycket förra året har vissa restriktioner införts. En forskare kan inte ansöka både 2008 och 2009. De sökanden som inte passerar kvalitetströskeln i utlysningen 2008 eller 2009 får inte söka 2010 utan måste vänta till 2011.

– Vi var rädda att det skulle komma 20-30 000 ansökningar – då hade hela ERC kollapsat, säger Carl-Henrik Heldin.
 

Fotnot: 11 av 19 uttagna svenskar öppnas i nytt fönsterhar fått Starting Independent Researcher Grants i ERC:s första utlysning.

Eva Barkeman

Datum: 2008-06-02
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.