Vetenskapsrådet
"Kunskap är inte kunskap förrän någon vet att man vet."
- Lucilius
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2008 Nr 5

"HSV ska inte utvärdera forskning"

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Arne Jarrick har ansvarat för Vetenskapsrådets remissvar på resursutredningen.

Högskoleverket bör inte vara den "intermediär" för forskningsutvärdering som Dan Brändström talar om i sin utredning Resurser för kvalitet. Det anser Vetenskapsrådet.
I sitt remissvar på Dan Brändströms utredning Resurser för kvalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skriver Högskoleverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att de vill ta på sig rollen som "intermediär" och även stå för utvärdering när det gäller resursfördelning. Motiveringen är att forskning och utbildning hänger intimt samman och därför bör utvärderas av en och samma myndighet.
 
Men i ett separat remissvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till Utbildningsdepartementet vänder sig Vetenskapsrådet emot Högskoleverkets förslag att själv ta på sig arbetet med utvärdering av forskning.
 
– Den design för utvärdering av utbildning som Högskoleverket använt sig av i flera år, skiljer sig starkt från den design för forskningsutvärdering som Resursutredningen föreslår och från forskningsutvärderingar som de normalt utförs i Sverige och i andra länder, säger Arne Jarrick, huvudsekretare i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap, som skrivit remissvaret.
 
Den avgörande skillnaden är att utvärdering av vetenskap normalt handlar om forskningens resultat, medan Högskoleverket huvudsakligen utvärderar om de studerande uppnår uppsatta kunskapsmål.
 
Vem ska då göra forskningsutvärderingen? Vetenskapsrådet?
– Jag har inget bra svar. I vårt eget remissvar skrev vi att Vetenskapsrådet inte skulle vara den instansen, men det är möjligt att det behövs ett externt utvärderingsinstitut. Vi arbetar vidare med det i remissvaret på Madelene Sandströms utredning om forskningsfinansiärerna, säger Arne Jarrick.
Eva Barkeman

Datum: 2008-06-02
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.