Tentakel

De är nya postdoktorer

Dessa 20 har beviljats postdoktorstipendium. 40 procent är kvinnor, vilket avspeglar sökningstrycket. 
 

Namn

Universitet

Avsedd värdhögskola

Ismail Ibrahem Stockholms universitet Boston College, USA
Debora Arlt Sveriges Lantbruksuniversitet University of Reading, Storbritannien
Ulrika Alm Bergvall Stockholms universitet University of Edinburgh, Storbritannien
Sinisa Bjelic Uppsala universitet University of Washington, USA
Pontus Gourdon Göteborgs universitet University of Aarhus, Danmark
Sheena Menmuir Kungl Tekniska Högskolan Consorzio RFX, Italien
Torbjörn Rander Uppsala universitet BESSY, Tyskland
Magnus Andersson Umeå universitet Köpenhamns Universitet, Danmark
Elin Esbjörner Chalmers tekniska högskola University of Cambridge, Storbritannien
Fredrik Terfelt Lunds universitet Köpenhamns Universitet, DK/ University of Cambridge, UK
Faramarz Nilfouroushan Uppsala universitet University of Toronto, Kanada
Catarina Mörck Göteborgs universitet University of California, Berkeley, USA
Elizabeth Wulcan Institut Mittag-Leffler University of Michigan, USA
Björn Stolpe University of Southern Mississippi, USA University of Southern Mississippi, USA
Rahmat Naddafi Salakdeh Uppsala universitet Cornell University, USA
Nina Svedin Uppsala universitet Macquarie University, Australien
Johan Glimming Åbo Akademi Cambridge University, Storbritannien
Kristofer Fredin Uppsala universitet Monash University, Australien
Supriyo Das Stockholms universitet University of Glasgow, Storbritannien
Veronica Crispin Quinonez Stockholms universitet University of Oregon, USA

Datum: 2008-06-02
Skriv ut