Tentakel

De har fått anställning som postdoktor i Sverige

Dessa 20 har fått anställning som postdoktor i Sverige. Ungefär lika många kvinnor och män sökte – och fick – anställning som postdoktor inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
 

Namn

Universitet

Avsedd värdhögskola

Ming Xiao Kungl Tekniska Högskolan Kungl Tekniska Högskolan
Anna Johansson Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Lantbruksuniversitet
Jose Manuel Fernandez Spanish National Research Council (CSIC) Stockholms universitet
Hanna Uvell Umeå universitet Umeå universitet
Joakim Näsvall Umeå universitet Uppsala universitet
LindaSandblad European Molecular Biology Laboratory Karolinska Institutet
Jonas Sjöstrand Mälardalens Högskola Stockholms universitet
Maren Wellenreuther Lunds universitet Lunds universitet
Zhi-Xi Wu City University Hong Kong Kungl Tekniska Högskolan
Mattias Hagman University of Sydney Stockholms universitet
Catrine Berthold Karolinska Institutet Stockholms universitet
Sari Mattila University of Turku Uppsala universitet

Datum: 2008-06-02
Skriv ut