Vetenskapsrådet
"Kunskap är inte kunskap förrän någon vet att man vet."
- Lucilius
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2008 Nr 5

32 nya postdoktorer i vår

32 personer har fått medel från Vetenskapsrådet för postdoktorstudier inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Se hela listan i Tentakel.
Vetenskapsrådet beslutade om vilka som får bidrag till postdoktorsstipendier och anställning som postdoktor i Sverige den 27 maj. Inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljades 20 ansökningar om postdoktorsstipendier och 12 om anställning som postdoktor i Sverige. Totalt ansökte 79 personer om de två bidragsformerna, vilket ger en beviljningsgrad om 41 procent.

– Vi ser med tillfredsställelse på att vi kunnat öka stödet till unga forskare som vill göra postdok, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Som vanligt är det populäraste landet att tillbringa sin postdokvistelse i USA, tätt följt av Storbritannien. Flest av de som beviljats postdoktorsstipendium kommer från Uppsala universitet. Det populäraste lärosätet för anställning som postdoktor i Sverige är Stockholms universitet.

Ser man till alla ämnesområden inkom omkring 300 ansökningar, varav 89 beviljades. Totalt satsar Vetenskapsrådet 73 miljoner på postdoktorer under 2008 och under 2009 resulterar den ökade satsningen i 90 miljoner. Vetenskapsrådet utlyser postdoktorsstipendier och anställning som postdoktor i Sverige två gånger per år. Deadline för nästa ansökningstillfälle är 25 augusti.

Se vilka som fick medel för postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap i tabellerna nedan.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.