Vetenskapsrådet
"Kunskap är inte kunskap förrän någon vet att man vet."
- Lucilius
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2008 Nr 5

Debatt

Befattningsutredningens förslag med tydliga karriärgångar leder till att universiteten tidigt måste identifiera sina begåvningar. Från vår horisont innebär detta en ytterligare cementering av den lokala rekryteringen av forskningsledare, skriver Gunilla Olivecrona, professor vid medicinska fakulteten i Umeå.

Helena Stjernberg och Erik Svensson i Lund är förvånade över att Sverige ligger så långt efter våra konkurrentländer när det gäller "Open Access" – fritt tillgängliggörande av vetenskapliga artiklar på internet.
Vetenskapsrådet borde kunna ställa krav på forskarna att de publicerar sina resultat fritt tillgängligt, skriver de.

Vad tycker du?
Skriv gärna ett eget debattinlägg i Vetenskapsrådets webbtidning Curielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Maila till debatt@tidningencurie.se.
Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.

Forskarrörlighet


Satsning på civil FoU ökar efterfrågan på forskarkompetens

Per Eriksson , 2009-02-03

Tydliga karriärvägar motverkar forskarmobilitet

Gunilla Olivecrona, 2008-06-02

Open Access


Risk för sämre kvalitet med Open Access

Christina Moberg , 2009-12-14


Sverige på efterkälken i "Open Access"

Helena Stjernberg , 2008-06-30
Erik Svensson , 2008-06-30

Svar: OA-publicering måste vara möjlig innan krav införs

Håkan Billig, 2008-06-30


Sverige på efterkälken i "Open Access"

Helena Stjernberg , 2008-06-02
Erik Svensson , 2008-06-02
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.