Tentakel

Här är alla rektorerna

10 av 15 rektorer vid de 13 universiteten samt Chalmers och KTH, har doktorexamen i naturvetenskap eller teknik.
Här är hela listan. (Placering i löneligan inom parentes.)

Göteborgs universitet
Rektor: Pam Fredman.
Född: 1950.
Utbildning: Doktor i neurokemi.
Lön: 92 800 (3)
 
Karlstads universitet
Rektor: Kerstin Norén.
Född: 1950.
Utbildning: Doktor i nordiska språk.
Lön: 80 000 (13)
 
Karolinska institutet
Rektor:Harriet Wallberg- Henriksson.
Född: 1956.
Utbildning: Doktor i medicin.
Lön: 98 800 (2)

Kungliga Tekniska högskolan
Rektor:Peter Gudmundson.
Född: 1955.
Utbildning: Doktor i hållfasthetslära.
Lön 2008: 88 000(7)
 
Linköpings universitet
Rektor: Mille Millnert.
Född: 1952.
Utbildning: Doktor i reglerteknik.
Lön: 87 600 (8)

Luleå tekniska universitet
Rektor: Pia Sandvik Wiklund.
Född: 1964.
Utbildning: Doktor i kvalitetsteknik.
Lön: 82 500 (12)
 
Lunds universitet
Rektor: Göran Bexell.
Född: 1943.
Utbildning: Doktor i teologi.
Lön: 92 800 (3)
 
Mittuniversitetet
Rektor: Anders Söderholm (från 8 april).
Född: 1961.
Utbildning: Doktor i företagsekonomi.
Lön 2008: 79 700 (14)
 
Stockholms universitet
Rektor: Kåre Bremer.
Född: 1948.
Utbildning: Doktor i botanik.
Lön: 87 200 (9)
 
Sveriges lantbruksuniversitet
Rektor: Lisa Sennerby Forsse.
Född: 1948.
Utbildning: Doktor i strukturell botanik.
Lön: 84 600 (11)
 
Umeå universitet
Rektor: Göran Sandberg.
Född: 1953.
Utbildning: Doktor i växtfysiologi.
Lön:89300 (6)
 
Uppsala universitet
Rektor: Anders Hallberg.
Född: 1945.
Utbildning: Doktor i kemi.
Lön: 92 800 (3)

Växjö universitet
Rektor: Johan Sterte.
Född: 1959.
Utbildning: Doktor i teknisk kemi.
Lön: 78 100 (15)

Örebro universitet
Rektor: Janerik Gidlund, från 1 juli Jens Schollin
Född: 1947, 1949
Utbildning: Doktor i statskunskap, doktor i medicin
Lön: 83 700, 85 000 (2008, 10)
 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Rektor: Karin Markides.
Född: 1951.
Utbildning: doktor i analytisk kemi.
Lön: 114 600 (1)
 
Fotnot: Lönen avser månadslön 2007, om inte annat anges.
Källor: Utbildningsdepartementet, Chalmers

 


Datum: 2008-06-02
Skriv ut