Tentakel

Aktuella forskningspolitiska utredningar

<span class="bldtextfoto">Foto: Regeringen</span>Resurser för kvalitet.

<span class="bldtextfoto">Foto: Regeringen</span>Karriär för kvalitet.

<span class="bldtextfoto">Foto: Regeringen</span>Åtgärdsplan för den klliniska forskningen.

<span class="bldtextfoto">Foto: Regeringen</span>Forskningsfinansiering.

Följande utredningar har lämnats till regeringen inför höstens forskningsproposition:

Resursutredningen "Resurser för kvalitet"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dan Brändström föreslår att de direkta anslagen fördelas utifrån akademins egna kriterier för vad som är god utbildning och forskning och utifrån studenternas egna informerade val. Det är viktigt att denna modell sköts och kvalitetssäkras av ett akademiskt väl kvalificerat mellanliggande organ utanför Regeringskansliet.
(Utgiven 2 november 2007)

Befattningsutredningen "Karriär för kvalitet"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ann Numhauser-Henning presenterar en sammanhållen karriärväg för lärare och forskare vid universitet och högskolor i former som stimulerar ett mer strategiskt arbetsgivaransvar. Syftet är att attrahera och behålla bra lärare och forskare även efter avlagd doktorsexamen. (Utgiven 14 december 2007)

Klinisk forskningsutredningen "Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Olle Stendahl föreslår en åtgärdsplan i syfte att generellt öka kliniska forskningens kvalitet, konkurrenskraft och ge forskarna en bättre bas för sitt arbete.
(Utgiven 15 februari 2008)

Finansiärutredningen "Forskningsfinansiering – kvalitet och relevana"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Madelene Sandström föreslår inrättandet av en ny och samordnad forskningsfinansierande myndighet, Forsknings- och innovationsmyndigheten, som inom sig rymmer fyra ämnesorienterade råd. Dessa har inriktning mot 1) natur, teknik och innovation, 2) medicin och hälsa, 3) klimat, miljö och areella näringar samt 4) samhälle och kultur. Råden hålls samman av en central myndighetsorganisation som också bland annat innefattar en central forskningspolitisk, strategisk, analytisk och internationell verksamhet, en enhet för forskningens infrastruktur, med mera.
(Utgiven 19 mars 2008)

Underlag för internationell strategi i svensk forskningspolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bjarne Kirsebom föreslår ett antal åtgärder för att stärka svensk forskningspolitiks internationella dimensioner. Underlaget har skickat på remiss till aktörer inom akademi och näringsliv.
(Utgivet 22 april 2008)

 
Följande forskningspolitiska utredning är på gång:

Ökad frihet för universitet och högskolor
Daniel Tarschys ska lämna förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till en eller flera alternativa verksamhetsformer för statliga universitet och högskolor. Utgångspunkten för förslagen ska vara en minskad politisk styrning av och ökat självbestämmande för lärosätena.
(Deadline 5 december 2008)


Datum: 2008-06-02
Skriv ut