Tentakel

Sökbar databas på nätet


<span class="bldtextfoto">Foto: Naturhistoriska riksmuseet</span>Sven Kullander är ansvarig för den svenska GBIF-noden.

Global Biodiversity Information Facility, GBIFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett globalt projekt för att samla information om biologisk mångfald. Databasen rymmer idag cirka 157 miljoner uppgifter från nästan 2 000 databaser.

I första hand byggs den för forskning, men informationen kan också användas i undervisning eller miljö- och samhällsplanering. Sverige var en av grundarna 2001 och kom in med de första data i projektet.
Idag har den globala databasen 4 500-5 000 besökare per dag, varav ett trettiotal är svenskar.

Den svenska GBIF-noden är placerad vid Naturhistoriska riksmuseet och finansieras av
Vetenskapsrådet med bidrag från Formas.
 
Arbetet vid noden går främst ut på att samla den information om biologisk mångfald som förvaltas av svenska museer, institutioner och myndigheter i en databas som är tillgänglig för GBIF:s centrala databas.
 
Informationen i GBIF-Swedens databas, som är sökbar via www.gbif.selänk till annan webbplats, kommer från landets biologiska museisamlingar, ArtDatabankens Artportal, Fiskeriverkets observationsdatabaser, och naturinventeringar som till exempel Ängs- och betesmaksinventeringen (TUVA), Riksskogstaxeringen och inom kort Våtmarksinventeringen.


Datum: 2008-06-02
Skriv ut