Vetenskapsrådet
"Kunskap är inte kunskap förrän någon vet att man vet."
- Lucilius
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2008 Nr 5

Hur ser du på bisysslor?

Skriv frågan här

För att meny ska funger måste det finnas:

  • Metadata med rubriken på frågan.
  • Metadata med namn och arbetsplats för personer.
  • Bilder (40x50 px) med namn: "Menybild1", "Menybild2", ...
  • Texter med namn: "Text1", "Text2", ...
– Att vi i den akademiska världen har större frihet än andra statsanställda när det gäller bisysslor är bra, just därför att det är yttersta angeläget att våra kunskaper kommer samhället till del. Samtidigt anser jag att det är viktigt med öppenheten, med andra ord att vi redovisar vad vi gör, eftersom det ska vara bisysslor och inget annat, inte någon konkurrerande verksamhet.
 
– Att vi på detta sätt samverkar med vår omgivning på olika sätt har för mig alltid varit en självklarhet, och jag började med det redan 1977 när det blev inskrivet i förordningen som den tredje uppgiften. Och skälet är enkelt; samhället har en rättighet att få ta del av vad vi gör. Men inte bara det. Jag menar att det är minst lika viktigt för oss att lyssna till samhället för att få perspektiv på vårt arbete och våra kunskaper.

– En viktig drivkraft för mig är att jag vill påverka dagens negativa attityder till naturvetenskap. Och det gör genom att jag bland annat skriver böcker (både för barn och vuxna) och medverkar i media för att kommentera nyheter inom astronomin, och jag har även medverkat i många utställningar och deltog dessutom i uppbyggandet av Cosmonova i Stockholm och Universeum i Göteborg.

Marie Rådbo - Astronom och författare, Göteborgs universitet
– Jag har inga bisysslor.

 

Armen Asratian - Professor i matematik, Linköpings universitet
– Tack vare lärarundantaget kan forskare kommersialisera idéer och som bisyssla avknoppa företag. Tidigare har det nog varit en del sammanblandningar mellan egna bolag och användningen av universitetens resurser, men jag tror att det numer styrts upp bättre. Rätt skött är bisysslor något positivt för alla parter.

– Själv arbetar jag på Vetenskapsrådet 75 procent av min arbetstid, så det är väl inte direkt någon bisyssla...

Arne Johansson - Professor i mekanik, KTH och huvudsekreterare vid Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.
– Jag har anmält till min prefekt att jag får arvode från en vetenskaplig stiftelse vars styrelse jag sitter i. Om han registrerat detta som en bisyssla eller inte vet jag inte.
Som ämnesprofessor tycker jag att min tjänst kan innefatta väldigt olika moment, så länge de främjar ämnet genetik. Därför gör jag hellre udda ting inom tjänsten än betraktar dem som bisysslor. Detta leder emellertid ibland till problem.

– När jag gav ut boken "Genetik och politik" skulle Norstedts förlag betala ett arvode. Eftersom jag tyckte att boken skrivits inom ramen för min tjänst ville jag att pengarna skulle sättas in på Lunds universitet, snarare än gå till mig privat och skrivarbetet därmed betraktas som en bisyssla. Varken förlaget eller universitetet var emellertid beredda på detta, och i slutändan ledde mitt förslag bara till en massa administrativt strul.  

Bengt Olle Bengtsson - Professor i genetik, Lunds universitet
– Jag har inte någon bisyssla. Fast... mitt uppdrag som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap är ju det. Det är något jag gör för forskningen och därmed också för universitetet, och ses som något positivt. Samtidigt tycker min avdelning att det tar lite för mycket tid av mitt vanliga arbete ibland.
Barbro Åsman - Professor i fysik, Stockholms universitet
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.