Tentakel

66 miljoner till forskning om en hållbar värld

Tio forskningsprojekt om hållbar utveckling får dela på 66 miljoner kronor.

För utlysningen står Vetenskapsrådet, Formas och Rymdstyrelsen, som valde att särskilt efterfråga forskning om de nordliga polartrakterna. Beslut togs i februari om vilka tio forskningsprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som får medel.

Klimatförändringar i Arktis är temat för merparten av de projekt som fått finansiering. Men även ett projekt om hur den rika världens konsumtion påverkar u-ländernas möjligheter att bedriva en hållbar produktion har beviljats medel, liksom forskning om hur landets kommuner arbetar med hållbarhetsfrågor.

Forskningen förväntas bland annat ge ökad förståelse av hur växthusgaser produceras och bättre underlag om klimatförändringar till beslutsfattare.
 
Satsningen på forskning om hållbar utveckling är en följd av den förra regeringens beslut att avsätta öronmärkta pengar under perioden 2006-2008.


Datum: 2008-04-28
Skriv ut