Vetenskapsrådet
"Mitt mål är enkelt. Det är en fullständig förståelse av universum; varför det är som det är, och varför det är överhuvudtaget."
- Stephen Hawking
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2008 Nr 4

1 700 ansökningar inom natur och teknik

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>– Det har varit en vikande trend i antalet ansökningar sedan ett par år tillbaka, säger Dan Holtstam. Frågan är om det är färre forskare som väljer att söka, eller om det finns färre forskare som kan söka...

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Jonas Björck är ny chef för forskningsstöd.

Omkring 1 700 ansökningar inom naturvetenskap och teknik har kommit in till Vetenskapsrådet i årets stora ansökningsomgång.
Det är något färre än tidigare.
– Det är svårt att säga exakt vad det beror på. En orsak kan vara den restriken vi införde för ett par år sedan att man inom naturvetenskap och teknik bara får ha max två löpande projektbidrag samtidigt. En annan orsak kan vara att de nya LAS-reglerna tvingat bort en del forskare ur det akademiska systemet – det är helt enkelt färre forskare som kan söka medel, säger Jonas Björck, chef för Vetenskapsrådets nya avdelning för forskningsstöd.
 
Störst är minskningen inom beredningsgruppen för processer i mark, luft och vatten.
– Där har vi tappat ett 30-tal ansökningar; det är nästa en tredjedel av hela tappet, sägerDan Holtstam, koordinator för naturvetenskap och teknikvetenskap.
– Men förra året finansierade vi många inom den gruppen genom satsningen på hållbar utveckling.
 
Beslut om vilka forskare som får medel från Vetenskapsrådet tas i höst, den 5-6 november. Då fördelas drygt en miljard kronor över en treårsperiod inom naturvetenskap och teknik. Det är något mer än förra året, vilket bådar gott för de (färre) forskare som sökt i år.
Eva Barkeman

Datum: 2008-04-28
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.