Vetenskapsrådet
"Mitt mål är enkelt. Det är en fullständig förståelse av universum; varför det är som det är, och varför det är överhuvudtaget."
- Stephen Hawking
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2008 Nr 4

Äntligen vår – och ny ansökningsomgång!

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Ingress
Våren och värmen har äntligen anlänt och därmed en ny omgång ansökningar till Vetenskapsrådet. Till ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har vi fått drygt 1 700 ansökningar, vilket ändå är en tydlig minskning jämfört med tidigare år.

Man kan ännu bara spekulera i orsaken och kanske undra om LAS-reglerna har gjort att färre personer med tidsbegränsade anställningar nu har möjlighet att söka bidrag. Hur som helst har vi en intern organisation, riggad på delvis nytt sätt, som nu är sugen på att ta tag i uppgiften att få alla ansökningar sakkunnigt granskade.

Många utredningar

De statliga utredningarna duggar tätt och Vetenskapsrådet jobbar just nu med remissvaret på befattningsutredningen. Synpunkter har inkommit från många delar av organisationen och styrelsen lägger sista handen vid detta svar på styrelsemötet den 29/4.

Utredningen tar ett helhetsgrepp och föreslår en ny befattningsstruktur med postdoktorsanställningar och biträdande lektorat som centrala element för att få tryggare anställningsförhållanden för unga forskare och en sammanhängande karriärväg. Detta har de flesta uppfattat som en positiv förändring, men det finns också reservationer kopplade till att kvalitetsaspekterna inte ägnats tillräcklig uppmärksamhet i utredningen. Utredaren hoppas att den tydligare karriärvägen ska få positiva effekter ur jämställdhetssynpunkt. Dessa effekter är väl av mer indirekt natur, men vi får hoppas att utredaren får rätt.
 
Jämställdhetsfrågan analyseras i detta nummer av Tentakel och det förefaller som just djupare analyser behöver genomföras framöver.
 

Oro för grundforskning

Utredningen av forskningsfinansieringssystemet har väckt mycket oro både för grundforskningens ställning i en stor sammanslagen myndighet som där föreslås, men kanske lika mycket oro för möjligheterna att inom en sådan organisation bedriva en effektiv innovationsstödjande verksamhet. Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap ska diskutera utredningen vid sitt möte den 15 maj,

Låt oss nu för en stund glömma statliga utredningar och njuta av våren och Valborgsmässofirande!

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2008-04-28
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.