Tentakel

Margareta Hansson har koll på aerosol

<span class="bldtextfoto">Foto: Shin Sugiyama </span>Margareta Hansson vid bandvagnen.

Margareta Hansson är verksam vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

Sedan 1987 har hon medverkat i olika internationella djupborrningsprojekt på Grönland och i Antarktis, och hennes forskning handlar främst om hur aerosolhalterna i atmosfären har varierat under olika klimatperioder.

Som en av nio svenska forskare deltog hon under vintern i den japansk-svenska Antarktisexpeditionen JASE, där man färdades 300 mil i bandvagn över Antarktis högplatå.


Datum: 2008-03-31
Skriv ut