Vetenskapsrådet
"Man ska vara på sin vakt mot ingenjörer: De börjar med en symaskin och slutar med en atombomb."
- Marcel Pagnol
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2008 Nr 3

Är det dags att skrota Vetenskapsrådet?

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Madelene Sandström lyckades överraska de flesta då hon nyligen presenterade sin utredning med förslag om att slå ihop Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas, Fas med flera till en enda gigantisk myndighet med ansvar för allt från grundforskning till innovationsstöd och branschinsatser.

Detta gäller inte minst det råd inom den föreslagna myndigheten som skulle få ansvar för naturvetenskap, teknikvetenskap och innovationer.

Mycket kan utvecklas


 
Sandström identifierar som en svaghet, med nuvarande system, att samverkan mellan myndigheterna varit för svag. En tydlig önskan i utredningen är att åstadkomma en starkare koppling mellan grundforskning å ena sidan och tillämpad forskning och innovationer å andra sidan.
 
Idag finns samverkan mellan Vetenskapsrådet och Vinnova i former som Berzelii centra, enstaka gemensamma satsningar och gemensamma utvärderingar. Det finns mycket att utveckla för att bättre ta tillvara idéer inom (till exempel) natur- och teknikvetenskaplig grundforskning och förvandla dem till innovationer och stimulera nyskapande av företag som bygger på sådana idéer.
 
Det pågår en hel del försök i den riktningen men det är helt klart att det fortfarande är en stor utmaning (vilket ju också identifierats bland annat i formuleringen av EU:s 7:e ramprogram). Kompetenserna och arbetssätten för att identifiera och stödja den bästa grundforskningen och för att ge bästa stöd till innovationssidan är klart olika. Kan de förenas på ett fruktbart sätt i en stor myndighet som Sandström föreslår? De obesvarade frågorna är många och riskerna både för grundforskningen och för innovationsstödet bör nog ändå analyseras djupare.

Stärkt nordiskt samarbete

Den 25 mars inlämnades ett förslag till Nordiska Ministerrådet från en styrgrupp, tillsatt på statsministerinitiativ, för att stärka det nordiska forskningssamarbetet. Det område som det aktuella förslaget berör är klimat- och energiforskning. Jag var själv med i denna grupp, som under mycket kort tid fick uppdraget att utarbeta formerna för detta programförslag.

Ambitionerna är höga i det inlämnade förslaget och det kommer att bearbetas vidare under våren innan de nordiska statsministrarna ska ta slutlig ställning till det i juni. Vi får vänta till dess för att se om de föreslagna samverkansprogrammen kan initieras.
 

Spännande år!

Vad vi kan se som säkert är i alla fall att vi kan se fram emot några spännande år med stora förändringar i det svenska forskningssystemet och det internationella forskningssamarbetet. 

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2008-03-31
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.