Tentakel

Här är uppförandekoden

Uppförandekodenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ansvarsfull nanoforskning består av sju allmänna principer som ska tillämpas i medlemsländerna:
  • Meningsfullhet
  • Hållbarhet
  • Säkerhet
  • Öppenhet
  • Excellens
  • Innovation
  • Ansvar

EU-kommissionen beslutade om denna uppförandekod i juli 2007.


Datum: 2008-03-31
Skriv ut