Tentakel

Nutek och ITPS slås samman

Regeringen har fler förändringar på gång. Vid nästa årsskifte avvecklas Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). Istället inrättas två nya myndigheter, dit också Konsumentverkets verksamhet som rör kommersiell service förs. Det föreslås i en propositionöppnas i nytt fönster.

– Regeringen vässar sitt arbete för företagande och regional tillväxt i hela landet. Vi skapar nu ett mer sammanhållet arbete med en myndighet som får en operativ roll och en annan som stärker analys och återkoppling på den politik regeringen för, säger statssekreterare Jöran Hägglund.

Den ena myndigheten får en operativ roll med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft. Verksamheter från Nutek, Glesbygdsverket och Konsumentverket förs till den nya myndigheten.

Den andra myndigheten blir regeringens utvärderings- och analysorgan för tillväxtpolitiska frågor. Verksamheter från ITPS och Glesbygdsverket förs till den nya myndigheten. Även verksamhet inom Nutek och Konsumentverket kan komma att beröras.


Datum: 2008-03-31
Skriv ut