Tentakel

Läs mer om donationer

En donation är enligt donationsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en gåva till en myndighet utan krav på motprestation. En myndighet får ta emot en donation om den har ett nära samband med dess verksamhet eller om avsikten med gåvan inte har preciserats.

Svensk lagstiftning tillåter inte skatteavdrag för gåva. I gengäld blir inte mottagaren skatteskyldig. Men eftersom statliga universitet och högskolor ändå är befriade från skatt skulle skatteavdrag för givaren ha stor betydelse för lärosätena.

Efter skattereformen 1991 har det blivit svårare för företag att göra skatteavdrag för donationer. Avdragen godkänns bara om forskningsresultatet kan vara till nytta för företaget.

Donationer genom testamente var tidigare skattebefriade. När gåvo- och arvsskatten togs bort 1 januari 2004 försvann fördelen med att ge pengar till forskning. Bland andra Cancerfonden har märkt att färre testamenterar gåvor sedan dess.

Fotnot: Läs artikeln Skatteavdrag kan öka forskningsdonationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Forskning & Medicin


Datum: 2008-03-31
Skriv ut