Vetenskapsrådet
"Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap."
- Laurence Sterne
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2008 Nr 2

Nu kan du söka återvändarbidrag

Från och med 1 mars 2008 införs så kallat återvändarbidrag för postdoklänk till annan webbplats inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Bidragsformen riktas till dem som har postdoktorsstipendium från Vetenskapsrådet vid den tidpunkten eller senare.
— Det är viktigt att vi kan ge duktiga unga forskare bra villkor. Genom att införa detta återvändarbidrag vill vi underlätta återinträdet till Sverige för dem som haft postdoktorsstipendier. Det kan annars vara svårt att komma tillbaka, till exempel har stipendiaterna efter utlandstiden förlorat sin sjukpenninggrundande inkomst, säger Arne Johansson, huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Bidrag ges endast till dem som fullbordar sin utlandsvistelse och har haft Vetenskapsrådets postdoktorsstipendium under minst ett år.

Bidragstiden för hemvändarbidraget ska motsvara halva utlandsvistelsen för Vetenskapsrådets postdoktorsstipendium inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Tiden kan därmed variera från sex månader upp till ett helt år. För bidragsbeloppet är det samma schablon som för anställning som postdok i Sverige.

De behöriga kontaktas

Senast tre månader innan hemkomst ska stipendiaten vända sig till Vetenskapsrådet med en begäran. En projekt- och karriärplan ska bifogas samt ett intyg från värdinstitutionen i Sverige. De som beviljas bidraget får sedan en visstidsanställning som motsvarar bidragstidens längd.

Eftersom det är första gången som detta återvändarbidrag ges kommer Vetenskapsrådet att kontakta de som är behöriga att söka.

Eva Högström

Datum: 2008-03-14
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.