Tentakel

Svenskarna som beviljats medel

Totalt kom 9 167 ansökningar in till ERC:s första utlysning riktad till unga forskare. Av dessa valdes 559 ansökningar ut för ytterligare granskning (steg 2). 454 ansökningar kom från svenska värdinstitutioner och 19 av dessa gick vidare till steg 2 i utvärderingen.
Bland dessa 19 har 7 ansökningar blivit beviljade medel. Ytterligare ansökningar av de 19 svenska kan komma att bli beviljade medel under början av 2008 när budgetramarna är helt klara.

Följande svenska ansökningar har blivit beviljade medel i det första steget:

Göteborgs Universitet

Martin Bergö, Wallenberg laboratoriet "CAAX Protein Processing in Human Disease: from Cancer to Progeria."

Karolinska Institutet

Henrik Ehrsson, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap “Neural mechanisms of body ownership and the projection of ownership onto artificial limbs."

Lunds universitet

Fredrik Kahl, Matematikcentrum "Global Optimization Methods in Computer Vision, Pattern Recognition and Medical Imaging."  

Stockholms universitet

Erik Lindahl, Institutionen för biokemi och biofysik “Multiscale & Distributed Computing Algorithms for Biomolecular Simulation and Efficient Free Energy Calculations."  

David Strömberg, Institutet för internationell ekonomi "The impact of mass media on public policy."  

Jonas Tallberg, Statsvetenskapliga institutionen "The Design of International Institutions: Democratic Legitimacy and Problem-Solving Effectiveness in Global Governance."  

Uppsala Universitet

Johan Elf, Institutionen för cell- och molekylärbiologi "Transcription Factor Dynamics in Living Cells at the Single Molecule Level."

Datum: 2008-03-04

Datum: 2008-03-04
Skriv ut