Vetenskapsrådet
"Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap."
- Laurence Sterne
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2008 Nr 2

Minst sju svenskar får ERC-medel

Anna Sjöström Douagi

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Anna Sjöström Douagi på Vetenskapsrådet är kontaktperson för ERC.

Omkring 300 forskare får bidrag i första utlysningen från European Research Council, ERC. Av dem är minst sju svenskar. Se hela listan i Tentakel.
På ERC i Bryssel jobbas det för fullt med de två första utlysningarna, "Starting Researcher Grant" och "Advanced Investigator Grant". Resultatet av den första närmar sig slutet. 200, av hela 9 000 ansökningar, har hittills passerat nålsögat och fått ett positivt besked. I den andra utlysningen, som riktas till etablerade forskare, kryper sista anmälningsdatum allt närmare.

Tanken med "Starting Researcher Grant" är att ge stöd till Europas mest framstående unga forskare. Över 9 000 ansökningar inkom, varav cirka 300 kommer att finansieras. Utvärderingen är färdig och besked om tilldelade medel ges löpande under våren. I april räknar man med att 95 procent av den som kommer tilldelas medel ska ha blivit underrättade.

Sju svenskar

Hittills har 200 sökande fått ett positivt besked, men ERClänk till annan webbplats beräknar att cirka 300 kommer kunna finaniseras — tack vare extra tillskott i budgeten. Än så länge har sju bidrag gått till svenska värdinstitutioner, men fler väntas bli beviljade. (Se listan nedan.) Anslagen ligger på 100 000 — 400 000 Euro per år i upp till fem år. Totalbudgeten för utlysningen är cirka 300 miljoner Euro.

— Om cirka 300 bidrag beviljas, så blir det totalt 11 anslag till Sverige (ytterligare ett till KI, ett till Umeå, ett till KTH och ett till Chalmers). Utfallet till Sverige blir då cirka 3,7 procent vilket är samma utfall som vi hade i andel deltaganden i det sjätte ramprogrammet. Det får anses vara ett bra betyg för Sverige. Vi har inte klarat oss bättre än tidigare, men inte heller sämre, säger Anna Sjöström Douagi, svensk kontaktperson för ERC.

Restriktioner i år

Årets utlysning, "Advanced Investigator Grant" riktas till etablerade och världsledande forskare för att stödja "excellent and innovative research". Anslagen kommer att vara i storleksordningen 100 000 — 500 000 Euro per år under upp till fem år (under vissa omständigheter kan upp till 700 000 Euro per år beviljas).

Den 28 februari är deadline för Physical Sciences, 18 mars för Social Sciences & Humanities och 22 april för Life Sciences. På grund av söktrycket har vissa restriktioner införts. En forskare kan inte ansöka både 2008 och 2009. Det är därför viktigt att noga tänka igenom vilket år man är som mest konkurrenskraftig och alltså bör söka. Passerar man inte en viss kvalitetsgranskning 2008 eller 2009 får man inte heller söka 2010. Man ska alltså söka när man tror man har som störst chans.

"Intressant"

— Det ska bli intressant att se hur många ansökningar som kommer in, och om budskapet har gått fram att det är världsledande forskare (inom sitt område) med ett utomordentligt track record som är målgruppen. Givetvis är det spännande att följa Sveriges utfall men också att se om forskarna i Europa kommer att se ERC-finansiering som något attraktivt, säger Anna Sjöström Douagi.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.