Tentakel

Läs mer om elektronfilmen

Forskargruppen, ledd av Anne L´Huillier och Johan Mauritsson vid Lunds universitet, har tagit ögonblicksbilder av elektronrörelser nära partikelns egen naturliga tidsskala, som är mindre än en femtosekund (10-15 sekunder).

Experimentet kombinerar ultrakorta ljuspulser med stabilt laserljus för att extrahera en elektron från en atom på ett kontrollerat sätt. Med kontroll över det exakta jonisationsögonblicket, kunde forskarna klart se elektronens kvanttillstånd, som de beskriver i Physical Review Letterslänk till annan webbplats den 22 februari.

Bilderna är de första i sitt slag som visar en sådan kontrollerad elektron-atom spridning. Teamet kallar tekniken ett stroboskop efter en annan apparat som använder periodiska ljusblixtar för att fånga en stillbild av t.ex. en kolibris vingar.

Denna teknik kan hjälpa forskare att undersöka elektron-atom växelverkan i detalj och använda elektroner för att observera atomer i det mindre kända stadiet efter jonisering.

Datum: 2008-03-04

Datum: 2008-03-04
Skriv ut