Tentakel

Och här är fler nya rektorer för i år

Anders Axelsson och Ulla Holst leder LTH.

Anders Söderholm är ny rektor på Mittuniverstitetet och Marianne Sommarin ny vicerektor i Umeå.

Mittuniversitetet har en ny rektor sedan 1 februari. Anders Söderholm efterträder förre rektorn Thomas Lindstein som lämnar rektorsstolen i förtid, bland annat för att slutföra sitt eget forskningsprojekt. Anders Söderholm är professor i företagsekonomi vid Umeå universitet. — Att få möjligheten att representera ett av de nya och innovativa universiteten är en intressant och utmanande möjlighet som jag ser mycket fram emot, säger han.

Lunds tekniska högskola, som numera är en del av Lunds universitet, har fått en ny ledning i form av rektor (dekanus) Anders Axelsson, professor i kemiteknik, och prorektor Ulla Holst, professor i matematisk statistik. De tillträdde 1 januari.

Även Kungl. Konsthögskolan i Stockholm ska få en ny rektor. Det blir Måns Wrange, konstnär och professor på institutionen för konst på Konstfack, som tar vid i sommar.

På Umeå universitet har Marianne Sommarin, professor i växtbiokemi, utsetts till vicerektor under rektor Göran Sandberg från och med 1 mars.

Och på Sveriges lantbruksuniversitet blir Göran Ståhl, professor i skogstaxering, vicerektor under Lisa Sennerby Forsse från och med den 1 mars.

Datum: 2008-03-04

Datum: 2008-03-04
Skriv ut