Vetenskapsrådet
"Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap."
- Laurence Sterne
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2008 Nr 2

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Generaldirektören som målar akvarell

<span class="bldtextfoto">Foto: Privat</span>Ethel Forsberg på vift med maken Tom.

RÅDSPROFILEN
Vem är det egentligen som tar beslut om vilka som ska får forskningsmedel från Vetenskapsrådet?
I Tentakels nya serie Rådsprofilen, får du träffa alla ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Möt Ethel Forsberg.
Vad betyder det för dig att sitta i ämnesrådet, Ethel Forsberg?
— Genom mitt deltagande i rådet får jag en bild av aktuell svensk forskning inom området och en möjlighet att bidra med min och Kemikalieinspektionens kunskap och våra identifierade forskningsbehov.

— Kemikalieinspektionens samverkan med forskarsamhället är en viktig framgångsfaktor för oss i det nationella och internationella arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet "giftfri miljö". För att kunna bidra effektivt där, är svensk forskning av god internationell kvalitet inom naturvetenskap och teknik, av stor betydelse.

Vilken är den viktigaste forskningspolitiska frågan?
— Svensk naturvetenskaplig och teknisk forskning är viktig av många skäl, bland annat det jag sa ovan. Ytterst handlar det om att forskning inom dessa områden utgör en viktig grund för en hållbar utveckling. En viktig fråga för mig är att nya landvinningar inom naturvetenskap och teknik tidigt kombineras med forskning om eventuella hälso- och miljörisker. I synnerhet om dessa landvinningar leder till en utbredd användning av nya material och produkter i vårt samhälle.

Vad brinner du för?
— Eftersom jag har jobbat med miljöproblem både i företag, myndigheter och regeringskansli, så kan jag inte se win-win-lösningar passera utan tar tag i dem och genomför. Jag vill se en utveckling där kunskapen inte stannar hos områdesspecialister utan verkligen får spridning till alla potentiella användare. Klimatfrågan har verkligen öppnat dörren för kunskapsspridning till många användare det senaste året. Det är mycket inspirerande.

Vad arbetar du själv med?
— Jag har den senaste intresserat mig för eventuella hälso- och miljörisker med nanomaterial. Ett annat område som intresserar mig rör användningen av persistenta och bioackumulerande kemiska ämnen, till exempel perfluorerade ämnen som just nu är aktuella. I båda fallen är de eventuella hälso- och miljöriskerna inte tillräckligt utredda.  

Vad vet dina kollegor inte om dig?
— Oj, inte lätt att svara den på frågan. Kanske att jag är en "hustomte" som trivs jättebra med att gå hemma och pyssla.

Namn: Ethel Forsberg. Roll i ämnesrådet: Allmänrepresentant. Ålder: 51.
Yrke: Generaldirektör Kemikalieinspektionen
Bostad: Villa på Värmdö.
Familj: Maken Tom som är journalist, dottern Kim, 21 och sonen John, 16. Intressen: Seglar, åker skidor och målar akvarell.

Fotnot: Möt tidigare Rådsprofiler:
Billy Fredrikssonlänk till annan webbplats
Kerstin Johannessonlänk till annan webbplats
Johan Håstadlänk till annan webbplats

Eva Högström

Datum: 2008-03-14
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.