Vetenskapsrådet
"Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap."
- Laurence Sterne
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2008 Nr 2

Vilket ämne är det viktigaste att forska kring i framtiden?

Tentakel ställde frågan till några av deltagarna på AAAS-mötet i forskningens huvudstad Boston:
— Neurologi. Hjärnan! Det pågår så mycket i hjärnan som vi ännu inte vet något om. Vilka är skillnaderna i hjärnan mellan kvinnor och män? Nu finns det bättre verktyg att ta reda på mer om vilka kemiska ämnen som är verksamma och hur läkning fungerar. Det är fascinerande "hard science". Och kanske kan ökade kunskaper om hjärnan leda till världsfred, haha.
Patricia Cohen - Tandläkare och lärare vid Tufts university, Boston
— Bioteknik och lifescience. Allt liv beror på kemiska processer — därför kan vi ha den här diskussionen... Än så länge kan vi inte skapa en cell "from scratch", men Craig Venter har redan presenterat den första konstgjorda bakteriekromosomen. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan vi kan skapa liv...
Sheppy Coodin - Biokemist, Winnipeg
— Kosmologi. Genom att studera livets ursprung, genom kosmologi och astrobiologi, kanske vi kan finna vad mening är med livet. Jag är pensionär nu, och tror att ju äldre man blir desto mer funderar man på livets mening och vad som väntar efter döden.
William Bourassa - Molekylärbiolog, Boston university
— Cancer. Jag studerar sista året till näringsfysiolog, men jag säger ändå inte mat — för matrelaterad ohälsa som fetma och hjärt- och kärlsjukdomar är något vi kan påverka själva. Cancer däremot är ett mysterium, med säkert 200 sorters sjukdomar. Där finns det fortfarande mycket att göra.
Susan Chadid - Näringsfysiolog, Boston University
— Matematik. Visst är energi- och klimatfrågorna mycket stora och viktiga, men jag tror att en stor del av svaren ligger i matematiska beräkningar. Över huvudtaget är många vetenskaper högst beroende av matematik...
Mike Breen - Matematiker, Rhode Island
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.