Vetenskapsrådet
"Vetenskapen blir egentligen intressant först vid den gräns där den upphör."
- Justus von Liebig
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Feb 2008 Nr 1

En bättre forskarvärld — för alla eller för några?

fotokolage

<span class="bldtextfoto">Foto: Anton Forsberg, Gabriel Uggla, Anna Ardin</span>Doktorandrepresentanterna Anton Forsberg, Rickard Lingström och Mattias Wiggberg hoppas att Brändströms resursutredning leder till en bättre forskarvärld — och inte resulterar i en satsning på de redan lyckade.

DEBATT
Foto: Regeringskansliet Brändströms rapport "Resurer för kvalitet "presenterades 3 november 2007.
Nyligen lämnade Dan Brändström sitt slutbetänkande av resursutredningenlänk till annan webbplats till utbildningsdepartementet. Behovet av ökad självständighet för lärosätena, fokusering på kvalitet och stärkt finansiering för dem som når detta mål är några av förslagen i utredningen. Framtida regeringsförslag inom utredningens område kommer att få en stor betydelse för förutsättningarna för landets lärosäten för en lång tid framöver.

Ett kvalitetsgrundat anslagssystem är något som gynnar de universitet som satsar på att utveckla forskning och utbildning. Den föreslagna formen för anslag innebär ökade incitament för lärosätena att göra riktade satsningar mot intressanta områden, som visar en stor potential. Detta bör på sikt kunna stärka Sveriges konkurrenskraft både gällande forskning och utbildning.

Värna om kreativiteten och friheten

Forskning är av naturen oberäknelig och nyfikenhetsdriven. Det föreslagna fördelningssystemet behöver användas varsamt så att kreativa och unga forskningsmiljöer också kan få stöd. Att satsa på väletablerade namn och forskningsområden är ofta givande på kort sikt, men detta får inte ske på bekostnad av stöd till områden som kanske inte idag ses som lovande men som mycket väl skulle kunna vara det. Vi måste alltid värna rätten att tillvarata kreativitet och förse forskare med den frihet som gör det möjligt att utforska ny spännande terräng.

Det är mycket positivt att kostnaden för forskarutbildningen klargörs genom en per capita-ersättning per doktorand. Det är på tiden att det införs en koppling mellan regeringens uppsatta examensmål för forskarutbildningen och resurser för dessa. Vidare är det glädjande att utredningens beräkningsmodeller mycket tydligt sätter ersättningsnivåerna för doktorander i relation till kostnaden för en doktorandtjänst. Detta förbättrar möjligheterna till att en satsning på doktorander äntligen kan ske. Det är viktigt att beslutsfattarna skapar goda ekonomiska förutsättningar för dem som arbetar i en av Sveriges mest kunskapsdrivna sektorer så att goda anställningsvillkor uppnås. Detta är en förutsättning för att det i framtiden ska gå att locka drivna och intelligenta individer till akademin och därmed utveckla basen för den kunskapsekonomi som Sverige behöver framöver.

Använd pengarna som de är tänkta

Forskningsanknytningen på grund- och avancerad nivå tydliggörs i och med förslaget vilket bör medföra att studenter tidigare kommer i kontakt med forskning. Om detta förslag blir verklighet så är vår förhoppning att lärosätena tar denna förändring på allvar och använder dessa nya medel som de är tänkta, och inte låter dem fylla andra hål. Det är av yttersta vikt att forskningen blir tätare kopplad till grundutbildningen både för att stärka kvaliteten och främja en breddad rekrytering av nya forskare.

Vidare lägger utredaren förslag på att ersätta vetenskapsområden med smalare områden för examensrätt i forskarutbildning. Detta skulle om det införs öka möjligheterna för högskolor att bedriva forskning och examinera doktorander inom ämnen där de innehar den kompetens som krävs. Detta bör i grunden vara något positivt och kan öka kvaliteten och fokuseringen på forskarutbildningen då dessa ämnen skulle bli mer specialiserade än dagens vetenskapsområden. En sådan förändring får dock inte innebära att de ojämlikheter, mellan vetenskapsområden och lärosäten, som idag finns i forskarutbildningen förstärks. Det är också viktigt att förutsättningarna för forskarutbildningen är goda oavsett ämnesområde eller lärosäte.

Vi ser mycket positivt på många av de förslag som beredningen presenterar. De är ett viktigt steg mot bättre förutsättningar för god forskning och forskarutbildning. Och det är på tiden.

Anton Forsberg
Ordförande Sveriges doktorander
Rickard Lingström
Ordförande Sveriges doktorandförening
Mattias Wiggberg
Ordförande Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté

Datum: 2008-01-28
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.