Tentakel

Aktiviteter i forskarskolan

Här är de planerade aktiviteterna i den nya forskarskolan för Molekylär proteinvetenskap vid Lunds universitet:

• Kortare kurser i olika avancerade tekniker.
• Kurs i "General Skills", "tyst kunskap" en kväll i veckan under två terminer, där studenterna bland annat lär sig hur man startar företag, håller föredrag, vetenskapsetik, mediaträning.
• Seminarieserie med inbjudna internationella experter, ungefär en gång i månaden.
• Frukostseminarier med doktorandföredrag varje vecka.
• Årligt återkommande workshop.
• Retreats för doktorander och handledare.

Vem kan delta?
Alla doktorander på avdelningarna för biokemi, molekylär biofysik och biofysikalisk kemi är automatiskt antagna till forskarskolan. Dessutom hoppas man få deltagare från biologiska och medicinska avdelningar vid Lunds universitet.


Datum: 2008-03-14
Skriv ut