Tentakel

Aktiviteter i forskarskolan Nanovetenskap

Här är några av aktiviteterna i forskarskolan i "Nanoscience and Quantum Engineering" som redan är igång vid Lunds universitet/Lunds tekniska högskola:

• Kurser, de flesta om 7,5 högskolepoäng (hp) där ej annat anges:
— Avancerade experimentella kurser.
— Skräddarsydda kurser inom smala områden.
— Kurs i ledarskap och coaching för doktorander och handledare (3 hp).
— Intensivkurser ledda av särskilt inbjudna internationella experter (3 hp).

• Studentaftnar, en kväll i månaden. Föreläsningar av doktorander eller inbjudna experter, diskussioner, mat och vin.

• Sommarskola, varannan sommar. Möjlighet för doktorander att delta i sommarskolor på andra universitet.

• Internat för doktorander och handledare en gång per termin.


Datum: 2008-03-14
Skriv ut