Tentakel

Här finns världens is

<span class="bldtextfoto">Foto: Natalie Killian</span>99 procent av allt fruset vatten på jorden finns i glaciärerna.

99 procent av allt fruset vatten på jorden finns i glaciärerna.

Naturlig is består i regel av många iskristaller, från mindre än en millimeter upp till någon meter stora.

Varje enskild iskristalls geometriska struktur är hexagonal, där vattenmolekylerna (en syreatom bunden till två väteatomer) bildar regelbundna sexhörningar med hjälp av vätebindningar. Dessa basplan staplas på varandra med ett bestämt avstånd på cirka 7,37 Å.

I is har varje molekyl två vätebindningar, men i flytande vatten har de bara cirka 1,75 vätebindningar.

Källa: Ishandbokenlänk till annan webbplats av Lennart Fransson vid Luleå tekniska högskola


Datum: 2008-03-14
Skriv ut