Tentakel

Allt fler doktorer examineras

<span class="bldtextfoto">Foto: SCB</span>Så har antalet doktorsexamenina ökat de senaste tio åren, inom respektive ämnesområde. (Klicka på bilden för en större version.)

1997 tog 1 800 personer doktorsexamen (varav 300 inom naturvetenskap och 410 inom teknik).
2006 tog 2 760 personer doktorsexamen (varav 390 inom naturvetenskap och 690 inom teknik) .

Antalet disputerade forskare ökar fortfarande för varje år, men sedan 2004 minskar antagningen av nya doktorander. Det betyder att regeringens mål för 2009-2012 på knappt 2 500 doktorsexamina per år, inte kommer att nås.

1997 tog 1 800 personer doktorsexamen (varav 300 inom naturvetenskap och 410 inom teknik). 2006 tog 2 760 personer (varav 390 inom naturvetenskap och 690 inom teknik) doktorsexamen.

Så många har avlagt doktorsexamen de senaste åren:
2002: 2 475
2003: 2 700
2004: 2 740
2005: 2 760
2006: 2 760

Källa: SCB:s rapport "Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006länk till annan webbplats"


Datum: 2008-03-14
Skriv ut