Tentakel

19 nya forskarskolor

Vetenskapsrådet har beviljat 19 av 63 sökande forskarskolor driftsmedel under den kommande femårsperioden.
Forskarskolorna ska stärka forskarutbildningen och stimulera forskarutbildning inom nya områden, främja mångvetenskap och öka samverkan.

Totalt är det 40 miljoner kronor per år som läggs på satsningen Bidragsbelopp per ansökan kan uppgå till högst 2 500 000 kr per år under högst fem år.

Här är de 19 forskarskolorna:

Uppsala universitet
•    Forskarskola inom området genomiken bakom fenotypisk diversitet i naturliga populationer. Samordnare: Hans Ellegren, Institutionen för evolution, genomik och systematik.
•    Forskarskola Avancerade material för 2000-talet. Samordnare: Gabriella Andersson, Fysiska institutionen.

Lunds universitet
•    Forskarskola inom molekylär proteinvetenskap. Samordnare: Cecilia Hägerhäll, Kemicentrum.
•    Biologiska metallcentra — strukturer, reglering, mekanismer. Samordnare: Ebbe Nordlander, Kemicentrum.
•    Forskarskola i genomisk ekologi. Samordnare: Christer Löfstedt, Ekologiska institutionen.

Göteborgs universitet
•    CEROSS forskarskola. Samordnare: Marie Lagerquist, Institutionen för medicin.
•    Lärande och kunskapsbildning i det komplexa samhället: att analysera individuella och institutionella processer. Samordnare: Roger Säljö, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Stockholms universitet
•    Forskarskola i astrobiologi vid Stockholms universitet. Samordnare: Hans Olofsson, Institutionen för astronomi.
•    Forskarskolan i estetiska vetenskaper. Samordnare: Willmar Sauter, Institutionen för musik- och teatervetenskap.

Umeå universitet
•    Umeå Centre for Microbial Research forskarskoleprogram. Samordnare: Debra Milton, Institutionen för molekylärbiologi.
•    Nationell forskarskola i odontologisk vetenskap. Samordnare: Ann Wennerberg, Odontologiska institutionen.
•    KBC forskarskola. Samordnare: Marianne Sommarin, Institutionen för fysiologisk botanik.

Linköpings universitet
•    Forum Scientium — en mångvetenskaplig forskarskola. Samordnare: Stefan Klintström, Forum Scientium.
•    HEAD: Forskarskola inom hörselhandikapp och dövhet. Samordnare: Jerker Rönnberg, Institutionen för beteendevetenskap och Institutet för handikappvetenskap.
•    InterGenus: Svensk forskarskola i interdisciplinär genusvetenskap. Samordnare: Nina Lykke, Institutionen för Tema.
•    Svensk forskarskola i kognitionsvetenskap. Samordnare: Nils Dahlbäck, Institutionen för datavetenskap.

Kungliga tekniska högskolan
•    Forskarskola i teknisk-vetenskapliga beräkningar på KTH. Samordnare: Olof Runborg, Skolan för datavetenskap och kommunikation.
•    Linné Flow Centre. Forskarskola i strömningsmekanik. Samordnare: Dan Henningson, Institutionen för mekanik.

Chalmers tekniska högskola
•    Forskarskola i mjuka material. Samordnare: Krister Holmberg, Institutionen för kemi- och bioteknik.

2008-01-28


Datum: 2008-02-28
Skriv ut