Tentakel

Antal beviljade ansökningar per lärosäte

Chalmers, Uppsala och KI fick flest ansökningar beviljade av Kommittén för forskningens infrastrukturer (se nedan).
Av 114 ansökningar beviljades  33 inom fyra olika kategorier:

• Bidrag till dyrbar utrustning: 22 av 68 beviljades (32 procent).
• Planeringsbidrag: 4 av 11 beviljades (36 procent).
• Driftsbidrag: 3 av 21 beviljades (14 procent).
• Bidrag till ny kärnteknik och neutronspridning: 4 av 15 beviljades (27 procent).

Exakt hur mycket de får som ansökt om medel till så kallad dyrbar vetenskaplig utrustning, är hemligt eftersom upphandlingen ännu inte gjorts.
Förutom pengar till dyrbar vetenskaplig utrustning, kan man få planeringsbidrag, driftsbidrag och bidrag till ny kärnteknik och neutronspridning.

Utveckling av ITER

En av dem som sökt bidrag för ny kärnteknik och neutronspridning är James Drake vid KTH. Han får 8,1 miljoner kronor för utveckling av fusionsreaktorteknik inför fusionsreaktorn ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) som ska byggas i sydöstra Frankrike och producera över 500 MW fusionskraft

"För att förbereda för fortsatt deltagande i detta långsiktiga projekt är det nödvändigt att det Svenska fusionsforskningsprogrammet har en effektiv forskargrupp inriktad mot reaktorteknik. Sverige har en stark ställning internationellt i fusionsforskning och strategin som utvecklas i denna ansökan syftar på att Sverige ska behålla sin ledande roll i ITER både under planeringen och genomförandet", skrev James Drake i sin ansökan.

Lärosäte Antal
Chalmers tekniska högskola 5
Karolinska Institutet 5
Uppsala universitet 5
   
Kungl tekniska högskolan 3
Linköpings universitet 3
Lunds universitet 3
   
Kungl vetenskapsakademien 2
Stockholms universitet 2
   
Göteborgs universitet 1
Naturhistoriska riksmuseet 1
Studsvik Nuclear AB 1
Sveriges lantbruksuniversitet 1
Umeå universitet 1

Datum: 2008-03-14
Skriv ut