Webbfrågan
Är bibliometeri lika bra som peer review för att bedöma forskningskvalitet?

9% 13% 77%
Antalet svar:74
Nästa nummer
Den 31 mars 2008

Foto: Tentakel
Håller forskaren måttet, månne?
Bibliometri, publiceringsstatistik, är ett omstritt verktyg för bedömning av forskningskvalitet.
Ändå används det.
Men hur väl överensstämmer bibliometrin med peer review?
 
De flesta större lärosäten har egna databaser med sina forskares publikationer.
Nästa år ska en gemensam nationell samlingsdatabas öppnas hos Kungliga biblioteket.
– Just nu skriver vi en kravspec som ska vara klar under våren, säger Håkan Carlsson, medansvarig i projektet.
Från och med 1 mars 2008 införs så kallat återvändarbidrag för postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Bidragsformen riktas till dem som har postdoktorsstipendium från Vetenskapsrådet vid den tidpunkten eller senare.
 
 
Foto: Lunds universitet
Johan Mauritsson.
Genom ny laserteknik har forskare i Lund lyckats filma hur en elektron guppar på en ljusvåg efter att ha slitits loss från en atom. Se filmen i Tentakel.
 
I Bostonområdet finns över 30 lärosäten, bland annat prestigefyllda universitet som Harvard och MIT.
Men även där finns forskningspolitiska problem.
– Forskarna är fler, men det finns mindre pengar på grund av Bush, säger Harvard-forskaren Galina Sukhova.
Idag kommer majoriteten av gästforskarna till USA från Ryssland, Indien och Kina.
– Kina och Indien representerar tillsammans hälften av världens befolkning, så vad de gör är mycket viktigt, säger David Baltimore, ordförande för AAAS.
 
 
Foto: Siv Engelmark Cederborg
Elisabeth Haggård.
Genetikprofessorn Elisabeth Haggård har kunnat följa en hisnande utveckling inom det egna forskningsområdet – som att hennes egen forskning om fager kan leda till bättre genterapi.
Men hon har också sett resurserna minska kraftigt. Därför uppvaktade hon i slutet av januari forskningsministern.
 
Omkring 300 forskare får bidrag i första utlysningen från European Research Council, ERC. Av dem är minst sju svenskar. Se hela listan i Tentakel.
Tillhör du också dem som älskar pussel och knep & knåp?
För att vi ska ha något att pussla med, måste någon först ha konstruerat dem.
Några av världens främsta pusselmakare träffades i Boston i februari, vid AAAS årliga stora vetenskapsmöte.
 
 
Foto: Håkan Lindgren
Peter Gudmundson.
Det drastiskt minskade antalet behöriga till civilingenjörsutbildningar är största hotet mot Sveriges position inom innovation och forskning i framtiden.
Det menar KTH:s nya rektor Peter Gudmundson.
– Det vore en katastrof om den trenden fortsätter, säger han.
 

Import av forskning.se