Webbfrågan
Skulle du rekommendera någon att doktorera?

35% 15% 49%
Antalet svar:71
Nästa nummer
Den 3 mars 2008

Foto: Stockxpert
Med forskarskolor får doktoranderna undervisning i forskning – och en plattform för samverkan med andra forskarstuderande.
19 forskarskolor har fått upp till 2,5 miljoner kronor vardera per år i fem år från Vetenskapsrådet. (Se hela listan här.)
 
Frukostseminarier, kurser och internat.
– Sådana intellektuella miljöerna har ”slimmats” bort från svenska universitet. Nu får vi möjlighet att återskapa dem, säger Cecilia Hägerhäll, studierektor för den nya forskarskolan i ”Molekylär proteinvetenskap” i Lund.
Forskarskolan inom Linnéprojektet ”Nanoscience and Quantum Engineering” är redan i full gång i Lund, med ett unikt samarbete mellan doktorander inom nanovetenskap.
– Vi satsar på att skapa ämnets bästa doktorandutbildning, säger studierektorn Sven Åberg.
 
 
Foto: Tommy Westberg
Allt fler nyblivna doktorer släpps ut. Men var tar de vägen sedan?
Antalet forskarutbildade har ökat kraftigt de senaste åren. 1997 tog 1 800 personer doktorsexamen. 2006 var det hela 2 760 personer som tog doktorsexamen.
Men lönar det sig att disputera?
 
Vetenskapsrådet har delat ut 133 miljoner kronor till dyrbar utrustning, planering och drift av infrastrukturer.
För första gången gjordes en särskild utlysning av driftsbidrag – som alla gick till klimatområdet.
Sveriges berggrund är som ett stort laboratorium. Borrhål kan avslöja geologiska processer, klimatförändringar och liv nere i berget.
– Medlemskap i ICDP kan hjälpa svenska forskare att få borra här, säger geofysikern Christopher Juhlin.
 
 
Foto: Stockxpert
Men var är whiskyn?
Alla vet att is smälter vid uppvärmning. Men David van der Spoel vet dessutom exakt hur det går till – på atomnivå. Uppsalaforskarna har gjort en datorsimulering av hur kristallstrukturen upplöses till flytande vatten.
Se filmen i Tentakel!
 
Japans forskningsminister Kisaburo Tokai hoppas att det finns utomjordingar – för det skulle få japanska ungdomar intresserade av rymden.
Från och med i vår blir det fler postdoktorstipendier från Vetenskapsrådet. Det är Curth Nilsons stiftelse som skjuter till 5,4 miljoner kronor över en treårsperiod.
 
 
Foto: Anders Norderman
Leijonborg får Vetenskapsrådets forskningsstrategi.
Det behövs ett tillskott på närmare 12 miljarder kronor till år 2012 om 1-procentsmålet ska nås.
I Vetenskapsrådets forskningsstrategi finns dessutom stort fokus på fri forskarinitierad grundforskning och internationell forskningsinfrastruktur.
 

Forskning.se