Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

DEBATT
Hans Henrik Bruun menar att utlottning av Vetenskapsrådets forskningsmedel skulle vara mer rättvist och dessutom ge mer forskningstid för de forskare som idag är upptagna med beredningsprocessen.

Marianne Watz vill lagstifta för att svenskan inte ska tappa som vetenskapligt språk.

Och Vetenskapsrådet och SUHF ger svar tal i frågan om en separat instans för att utreda misstänkt forskningsfusk.
Vad tycker du?
Skriv ett eget debattinlägg och skicka till tentakel@vr.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vilka debattinlägg som publiceras samt redigera och förkorta.
Forskningsanslag
Hans Henrik Bruun
>
Hans Henrik Bruun, 2007-12-03
Maria Abrahamsson
>
Maria Abrahamsson, 2007-10-29
Språk
Sven Halldin
Karin Carlson
>
Sven Halldin, 2006-11-20
Karin Carlson, 2006-11-20
Alexandra Krettek
>
Alexandra Krettek, 2005-12-19
Forskningsfusk
Annakarin Svenningsson


>
Annakarin Svenningsson, 2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se