Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

God jul och ett gott nytt forskningsår 2008
Arne Johansson, huvudsekreterare.
Det lackar mot jul och vi väntar på ankomsten av något nytt. För universiteten och forskningssystemet i stort väntar många nyheter. Aldrig tidigare har väl så många statliga utredningar varit igång samtidigt om detta system. Resursutredningens kärnfråga kring kvalitetsstyrda fakultetsmedel kommer att vara drivande för universitetens strategiarbete och för Vetenskapsrådet skulle det kunna innebära nya uppgifter kring kvalitetsindikatorer med mera.

Befattningsutredningens förslag om att avskaffa forskarassistentanställningen gör det troligt att Vetenskapsrådet måste lägga en större tonvikt vid postdoktoranställningar. Utredningen om forskningsfinansieringssystemet kommer kanske att modifiera gränserna mellan nuvarande aktörer och kan leda till något utvidgade uppgifter för Vetenskapsrådet.

En ny karta

Utredningarna om universitetens myndighetsform kan bli en viktig pusselbit för att skapa mer självständiga universitet i framtiden, med ledningar som får ett utvidgat ansvar för det egna lärosätets strategi och profilering. Dessa plus ”donationsutredningen” och inte minst den nya forskningspropositionen kommer tillsammans att rita en ny karta för utvecklingen av forskningssystemet i Sverige. Vi har all anledning att se fram emot en spännande tid.

Ny organisation

För att lättare kunna orientera oss i denna värld och kunna ge bättre beslutsunderlag till regeringen kommer Vetenskapsrådet från nyår att satsa på en ny intern organisation med en större tonvikt på omvärldsanalys och olika typer av forskningspolitiskt inriktade analysformer.

För forskarna som söker bidrag ska det förhoppningsvis inte leda till några större förändringar men man kommer att möta en något ”omstöpt” myndighet med en annan avdelningsstruktur då man kontaktar Vetenskapsrådet på den nya adressen Klarabergviadukten 82.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla forskare och kanslimedarbetare som i olika roller bidragit till ett effektivt och högkvalitativt arbete med beredningen av årets ansökningsomgång!

Med önskningar om en god jul och ett spännande forskningsår 2008!
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se