Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Reder forskarna sig utan utredningar?
Foto: Sofia Günther
Eva Barkeman, redaktör för Tentakel.
Knappt har Ann Numhauser Hennings befattningsutredning och Dan Brändströms resursutredning nått regeringskansliet, förrän Leijonborg sätter Daniel Tarschy att utreda formerna för ett ökat självbestämmande på universiteten.

Större frihet att själva styra över forskningssamarbeten, forskningsområden och forskningsmedel är efterlängtat av många universitetsledningar.

Leijonborgs incitament är att en ökad frihet ger en större profilering och därmed större konkurrenskraft internationellt. ”Sverige ska vara en kunskapsnation i absolut världsklass”, skrev han i DN den 27 november 2007.

Ett annat sätt för staten att både rikta medel och satsa på absolut toppforskning är till exempel Vetenskapsrådet, som årligen delar ut tre miljarder till den bästa grundforskningen i Sverige.
Nu är årets stora ansökningsomgång klar.

Det har varit ett intensivt granskande av ansökningar och långa manglingar i beredningsgrupperna. På Vetenskapsrådet har forskningssekreterare synts hasta genom korridorerna med högar av ansökningar i ena handen och en snabbmacka eller automatkaffe i den andra.

Besluten om vilka forskare som fick mest pengar togs i november. I Tentakel hittar du givetvis topplistorna för projektbidrag, forskarassistenttjänster och postdoktorer.  

Huruvida dagens organisation av statliga forskningsfinansiärer är den optimala är för övrigt föremål för en annan statlig utredning, av Madelene Sandström.

Klart är i alla fall att de bästa forskarna ska ha mest pengar.
Inom naturvetenskap och teknik har drygt 500 forskare klarat sig genom nålsögat och har sin verksamhet tryggad i minst tre år framöver.

Till er – och alla andra – önskar redaktionen:

God jul
&
Gott nytt 2008
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se