Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Fågelliv
Boken har något att erbjuda alla fågelintresserade, skriver Lars Råberg.
BOKRECENSION
Titel: Fågelliv
Författare: Staffan Ulfstrand
Förlag: Ellerströms förlag
En av de mest spännande upptäckterna inom ornitologi på senare tid är att talgoxar har olika personlighetstyper och att detta delvis är genetiskt bestämt. Grovt sett kan de klassificeras som antingen ”offensiva” eller ”defensiva”. De förra är framfusiga, aggressiva och nyfikna medan de senare är försiktiga och undergivna. Vilken personlightestyp en talgoxe har påverkar dessutom dess ”fitness”. Offensiva fåglar har större chans att överleva vintern under dåliga ollonår med födobrist, medan det är tvärtom under goda år; ett mycket elegant exempel på hur gener och miljö kan samverka för att bibehålla variation.

Om talgoxens personlighetstyper kan man läsa i Staffan Ulfstrands senaste bok där han presenterar nya forskningsrön om 30 svenska fågelarter på ett populärvetenskapligt sätt. Boken handlar framförallt om beteendeekologisk forskning, det vill säga studiet av djurs förehavanden i ett evolutionärt perspektiv, men den innehåller även en hel del om populationsdynamik, naturvårdsbiologi och systematik.

Svensk forskning

Sverige har en mycket stark tradition inom ornitologi och svensk forskning är följdaktligen välrepresenterad. Originalreferenser listas kapitelvis i slutet av boken för den riktigt vetgirige. Förutom om talgoxens personlighetstyper kan man bland annat läsa om att tornfalken kan se sorkars doftmarkeringar, hur tornseglaren sover i luften, gulärlans förbryllande släktskapsförhållanden, hur blåmesar vet att de är blåmesar och, naturligtvis, de senaste rönen om halsbandsflugsnapparens vita pannfläck.

Även om jag som disputerad ekolog kanske inte tillhör bokens främsta målgrupp hade jag stort utbyte av den. Ett kapitel som fick mig att gräva djupare i litteraturen var det om göken och dess värdfåglars evolutionära kamp för att överlista varandra. Boken har med andra ord något att erbjuda alla fågelintresserade. Läsvärdet förhöjs av att presentationen av forskningrön kryddas med personliga tolkningar och värderingar samtidigt som det hela varvas med självupplevda anekdoter från fältet. Fågelliv ger utan tvekan fågelskådningen en extra dimension – oavsett om den bedrivs genom köksfönstret eller på en blåsig udde – och rekommenderas härmed varmt, inte minst så här i julklappstider.


Betyg: 5 Tentakler
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se