Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Leijonborg vill ha friare universitet
Foto: A Andersson
Lars Leijonborg.

Foto: SU
Daniel Tarschys.
Landets universitet och högskolor ska få större självständighet.
Lars Leijonborg har utsett Daniel Tarschys att utreda och ge förslag på alternativa förvaltningsformer som bättre passar för akademisk verksamhet.
”Universitetens folk måste kunna stå fria och säga obekväma sanningar, beforska tabubelagda områden och ha mod att stå emot tidsandan. Dagens statliga styrning av universitet och högskolor hämmar lärosätenas utveckling och handlingsfrihet.” Det skriver högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg i debattartikeln ”Vi ger universiteten mer frihet från staten” (DN, 28 nov 2007).

Därför har regeringen nu tillsatt en utredning som ska ge förslag på alternativa förvaltningsformer, till exempel stiftelser eller självägande institutioner.

Främjar kvalitet

I direktivet står bland annat att utgångspunkten ska vara ett ökat självbestämmande för lärosätena (exempelvis disponera lokaler och donationsmedel efter egna prioriteringar), samtidigt som statens intresse av att kunna kontrollera viktiga delar av verksamheten (exempelvis dimensionering, effektivt resursutnyttjande, kvalitet i utbildning och forskning samt rättssäkerhet för studenter) tillgodoses.

– Regeringen har ett starkt fokus på att förbättra kvaliteten i högre utbildning och forskning. Vi tror att mer självständighet leder till mer profilering som i sin tur främjar kvalitet, säger Lars Leijonborg.

Tarschys utredare

I praktiken kan det handla om att vissa högskolor specialiserar sig mer på grundutbildning, medan andra satsar mer starka forskningsmiljöer. Det är liknande resonemang som både högskolekanslern Anders Flodström och resursutredaren Dan Brändström för.

Utredare blir Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Uppdraget ska redovisas senast den 5 december 2008.
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se