Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Ny guide till insfrastrukturen
I december kommer den andra utgåvan av ”Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen, den svenska vägvisaren för forskningsinfrastruktur”.
Guiden är rejält omarbetad sedan den förra versionen som kom för drygt ett år sedan, den kanske största skillnaden är att det internationella perspektivet är tydligare och att de statliga forskningsfinansiärerna FAS, Formas och VINNOVA ställt sig bakom slutsatserna i rapporten.
 
I rapporten rekommenderar Vetenskapsrådet att Sverige aktivt deltar i utvecklingen av gemensam europeisk och internationell infrastruktur; i första hand genom att bidra till de projekt som ingår i den europeiska samarbetsorganisationen ESFRI:s vägvisare, 35 stycken.

Intresse för 15

Av dem har svenska forskare visat stort intresse för att delta i 15. Där ingår ett flertal distribuerade infrastrukturer inom miljö- och klimatområdet, språkteknologi, livsvetenskap och sociologi, men också stora anläggningar för främst olika typer av materialvetenskap och strukturbiologi. För att kunna delta fullt ut i de europeiska samarbetena är det också nödvändigt att ha tillräckliga resurser på hemmaplan för att utveckla teknik, kunskap och metoder som kan användas vid infrastrukturerna.
 
Innehållet i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen har påverkats av de utredningar och utvärderingar som genomförts vid Vetenskapsrådet sedan den första utgåvan. Den europeiska vägvisaren för infrastruktur, European Roadmap for Research Infrastructures, från 2006 har också spelat in liksom synpunkter från universitet, högskolor, andra forskningsfinansiärer och enskilda forskare.
 

Fotnot: Läs Infrastrukturguiden – nu med europeiskt anslag i Forska 2007 Nr  5.
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se