Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Grönt ljus för acceleratorn FAIR
Foto: GSI
Här vid GSI i Darmstadt ska FAIR byggas.
Sverige deltar i uppbyggnaden av kärnfysikanläggningen FAIR i Tyskland där forskarna ska studera materiens inre struktur.
Vetenskapsrådet bidrar med 10 miljoner Euro till konstruktionen.
– Det här betyder att svenska forskare i framtiden har tillgång till en världsledande infrastruktur, säger Thomas Nilsson, ordförande i konsortiet SFAIR.
Den 7 november undertecknade Tysklands forskningsminister Annette Schavan, tillsammans med representanter för 14 andra länder inklusive Sverige, avtalet om att bygga FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research).
 
– Vi har redan gjort stora insatser för att forma både anläggningen och de vetenskapliga projekt som ska genomföras vid FAIR. I och med avtalet kan vi intensifiera detta arbete, säger Thomas Nilsson i SFAIR som representerar de svenska användarna.

Känns som vår

– Detta engagemang, som för första gången förenar hela forskarsamhället inom kärn- och hadronfysik samt stora delar inom atomfysik, gör att FAIR i hög grad uppfattas som ”vår” anläggning trots att den kommer att ligga i Darmstadt.
 
Förståelsen av materiens inre struktur är fundamental för förståelsen av hur universum fungerar, det vill säga hur materia skapas i stjärnorna och hur atomer är uppbyggda. FAIR kommer att bli Europas ledande framtida laboratorium för studier inom kärnfysik, men det vetenskapliga programmet spänner också över studier inom atomfysik och astrofysik.

Högprioriterad

Det europeiska strategiforumet för forskningsinfrastruktur, ESFRI, listade förra året de mest angelägna infrastrukturprojekten för framtida europeisk forskning. FAIR är en av de 35 föreslagna sameuropeiska infrastrukturerna, och i och med onsdagens avtal blir FAIR den andra infrastrukturen från ESFRI:s lista som får klartecken att börja byggas.
Tidigare i år fick röntgenfrielektronlasern XFEL grönt ljus (Läs Äntligen en ny sameuropeisk forskningsanläggning i Forska 2007 nr 3).

FAIR finns även med som ett prioriterat projekt i "Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2007". 
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se