Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Genetiska konflikter
I Genetiska konflikter resonerar Bengt Olle Bengtsson kring genetiken ur ett samhällsperspektiv.
BOKRECENSION
Titel: Genetiska konflikter
Författare: Bengt Olle Bengtsson
Förlag: Ellerströms förlag
Bengt Olle Bengtsson är välkänd professor i genetik vid Lunds universitet. I den här boken återger han sina debattartiklar i olika tidningar sedan trettio år. Bengtsson har genom åren ofta tagit till pennan när han ansett att kunskapen om våra genetiska förutsättningar missbrukats eller tolkats på ett felaktigt sätt. Boken handlar om 20- och 30-talens arvshygien, om sjuttiotalets sociobiologi, om förväntningarna kring kartläggningen av det mänskliga genomet och en hel del mer.

Bengt Olle Bengtsson vill i boken förhålla sig till de nya, de framväxande förväntningarna som genetiken bär inom sig. Hur förhåller man sig till vetskapen att man löper 73 procents risk att dö i cancer före 49 års ålder? Hur mycket ska man bry sig? Om arv och miljö och genetik och sociologi, om sociobiologi och om biologism om vad vi kan tillskriva genetiken och hur komplicerat det är att tyda de förutsättningar som arvsanlagen ger oss. Vem är jag, var kommer jag ifrån och vilka (genetiska) förutsättningar kommer att styra mitt liv? Det är inte alltid så lätt men här har författaren rört sig under de senaste trettio åren. Det är en lättläst och intressant liten bok.

En försiktig general

Ändå tycker jag att Bengt Olle Bengtsson ger uttryck för en lite kluven inställning till sin genetik. Han är verkligen en försiktig general som tycker att man nästan inte alls kan dra några slutsatser om våra förutsättningar utifrån vårt biologiska arv. Kanske sammanfattas detta bäst genom att han säger att alla vi människor ”är garanterat onormala”. Visst är hans inställning socialt berättigad. I backspegeln kan vi ju se hur samhället med argument som baserat sig på genetisk forskning utvecklat de mest avskyvärda beteenden gentemot sina avvikande medborgare.

Bengt Olle Bengtsson tar starkt avstånd från detta och säger att de vetenskapliga förutsättningarna för att bedöma en viss egenskaps genomslag i nästa generation endast är statistisk. Sant, men ändå pågår en stark och förväntansfull forskning inom just detta område, en forskning som förväntas avkasta diagnostiska verktyg i den genetiska prenatalvården, som förväntas ge oss farmakologiska specialpreparat för att lindra genetiskt betingade sjukdomar eller som förväntas ge kunskaper för att byta ut celler eller cellförband med sämre fungerande gener. I dag är det mer eller mindre okontroversiellt att i grödor introducera gener med attraktiva egenskaper. En liknande utveckling kan förmodas inom djuravel. Hela detta framväxande forskningsområde både inom sjukvården och inom de areella näringarna berörs nästan inte alls. Hur ska vi förhålla oss till designade spädbarn, till stamcellsforskning och till genetiska sannolikheter för vårt öde?

Boken blir därigenom lite centrerad på Bengt Olle Bengtsson själv och hans förhållande till sin vetenskap. Den blir därigenom inte särskilt heltäckande utan återger mer ett axplock av händelser. Inte heller speglar den de mest kontroversiella områdena utan bara de som berört Bengtsson. Men varför inte? Om man dagligen har följt kunskapsutvecklingen inom ett ämne och dessutom forskningsdebatten så är det spännande att se tillbaka, särskilt inom ett så dynamiskt område som genetiken.


Betyg: 3 Tentakler
2007-12-03

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se