Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Med egna ögon – 300 år av upptäcktsresor och äventyr
I Med egna ögon kan vi läsa ett 50-tal upptäcktsresandes egna skildringar.
BOKRECENSION
Titel: Med egna ögon – 300 år av upptäcktsresor och äventyr
Författare: Fergus Fleming och Annabel Merullo
Förlag: Albert Bonniers förlag, 2007
Människan har i alla tider haft drivkraften att utforska det okända. Länge låg fokus hos upptäcktsresande huvudsakligen på utvidgningen av territorier, nya handelsvaror och nationell prestige. Först när vetenskapen kom på mode under 1700-talets upplysning framträdde en ny typ av expeditioner där förståelsen för omvärlden och insamlandet av vetenskapliga data blev en viktig del av resandet.

Denna tid sammanföll med en kraftig ökning av läskunnandet hos allmänheten och rapporterna från upptäcktsresor blev bästsäljare. Denna trend höll i sig till långt in på 1950-talet. Kanske kan man likna dåtidens sug efter de upptäcktsresandes hågkomster med dagens dokusåpor eller detektivromaner, där verkligheten är mer exotiskt och spännande än vardagen, men ändå en sann bild av vår värld på något sätt.

Originaltexter

Boken ”Med egna ögon – 300 år av upptäcktsresor och äventyr”, är en antologi med originaltexter från drygt 50-talet upptäcktsresanden från 1700-talets James Cook till 1960-talets månfarare. Varje text inleds med en kortbeskrivning av resenären och resans mål. Texterna illustreras dessutom med fantastiska teckningar och fotografier från originalutgåvorna.

Citatet ”Det fanns inga klipplavar och vi drack te och åt lite av våra skor till kvällsmål” från John Franklins ”Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea” (1823) är bara ett exempel på de eländiga förhållanden dessa äventyrare genomlevde i extrema miljöer för att nå sin resas mål. Vissa berättelser innehåller också beskrivningar av möten med ursprungsbefolkning som aldrig tidigare haft någon kontakt med världen utanför och försök till beskrivningar av de inföddas världsåskådning.

Väl korta texter

Berättelserna skildrar allt ifrån månfärder, resor med höghöjdsballonger i troposfären, med hundspann i polartrakterna och stora strapatsrika expeditioner till Sydamerikas, Afrikas och Asiens inre till djuphavsdykningar med batysfär i atlanten.

Tyvärr har bokens redaktörer satsat på att få med beskrivningar från så många upptäcktsresanden att de enskilda texterna blir väl korta. Vissa texter överlever därför inte mer än som fragmentariska hågkomster hos läsaren. Å andra sidan bidrar den rikhaltiga floran till att ge en god översikt av alla de uppoffringar som har gjorts för att uppnå ökad kunskap om den värld vi lever i och troligtvis finner läsaren åtminstone någon av berättelserna så fascinerande att han eller hon vill läsa den i sin helhet.

Recensenten tänker till exempel gå till biblioteket och låna Willian Beebes ”Half mile down” (1935) om en resa med batysfär till 800 meters djup i havet utanför Bermuda. Dessutom ämnar han i framtiden alltid vara först till Timbuktu i spelet ”Den försvunna diamanten”.


Betyg: 5 Tentakler (av 7 enligt ECTS betygskala)
2007-10-01

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se