Webbfrågan
Skulle du vilja gå på Nobelfesten?

60% 6% 33%
Antalet svar:66
Nästa nummer
Den 28 januari 2008

Drömmen om Atlantis
Drömmen om Atlantis.
BOKRECENSION
Titel: Drömmen om Atlantis
Författare: David King (Översättning: Fredrik Sjögren)
Förlag: Fahrenheit, 286 sidor (2006)
Olof Rudbeck (den äldre) är väl mest känd i vårt land för sitt författarskap (Atlantican) och för episoden då han ledde släckningsarbetet under den fasansfulla Uppsalabranden 1702, där större delen av hans livsverk gick till spillo: mängder av opublicerade manuskript, alla byggnader och trädgårdar han ritat och anlagt. Internationellt är han mest en fotnot i historien, som upptäckare av lymfkärlsystemet.

Tunga biografier över denne kanske märkligaste svensk som någonsin levat existerar redan, men David King vänder sig med sin bok till en bredare, och inte heller i första hand svensk, publik. Det är inte en dag för tidigt, ty man kan nog anse hans liv och person vara minst lika intressanta som Linnés eller Swedenborgs!

Mångsidig och rastlös

Det som fascinerar mest med Rudbeck, och som beskrivs på ett mycket förtjänstfullt sätt i Kings bok, var hans otroliga mångsidighet och rastlöshet. Förutom remarkabla insatser som anatom (han demonstrerade bara 22 år gammal upptäckten av lymfkärlen för drottning Kristina under en offentlig dissektion), blev han med tiden en erkänd botanist, arkitekt, ingenjör, astronom, fornforskare, språkvetare, tecknare, kompositör, sångare och poet! Därtill uträttade han mycket annat praktiskt, bland annat som administratör av Uppsala Universitet.

Bokens tyngdpunkt ligger inte oväntat på Rudbecks mammutprojekt, forskningen som skulle leda till Atland eller Manheim (Atlantica är den latinska parallelltiteln). Verkets huvudsakliga slutsats, att Sverige med Uppsala som centrum är alla civilisationers ursprung, det vill säga att han funnit den korrekta platsen för det mytiska Atlantis, förlorade redan under 1700-talet sina anhängare.

Häpnadsväckande modern

Om man ska bedöma Rudbeck som fornforskare bör man dock ha klart för sig att han hyllades enormt av sin samtid. Han var dessutom häpnadsväckande modern i sitt sätt att angripa vetenskapliga problem. Flera hundra år före den moderna arkeologins tillkomst mätte Rudbeck jordlagers mäktighet för att få en ungerfärlig datering av fornlämningar. Han genomförde också praktiska arkeologiska experiment à la Thor Heyerdahl.

De många juridiska tvister, akademiska trätor och ekonomiska bekymmer som Rudbeck drogs in i skildras i boken, och de delarna saknar inte underhållningsvärde. Han klarade sig ur det mesta, inte enbart på grund av sin egen lysande förmåga att föra sin talan, utan också med god hjälp av det nästan oreserverade stöd han åtnjöt både hos kungen (Karl XI) och rikskanslern (Magnus Gabriel De la Gardie). Boken är ytterst välskriven med gedigna källhänvisningar, och mycket läsvärd.
2007-02-26

Du verkar inte ha den version av Adobe Flash Player som krävs!

Du kan ladda ner den här
Import av forskning.se